Aanbeveling Ton Lathouwers

Ton Lathouwers (Zen-leraar) over het nieuwe boek van Hans Knibbe

“Meer dan veertig jaar geleden las ik een regel die mij sindsdien is bijgebleven als een van de meest indrukwekkende getuigenissen over het bestaan. Die regel is afkomstig uit het boek Heel de mens van de cultuur- en godsdienstpsycholoog Han Fortmann: ‘Er is een hogere vrijheid: het beheerst worden en de vele determinismen accepteren, ja zeggen op wat is, zelfs op zijn eigen ontluistering […] een laatste heelheid die de gebrokenheid heeft aanvaard […] een vrijheid gevuld met geloof, hoop en liefde.’

Het is deze tekst die in me opkwam bij het lezen van dit boek. Een groter compliment kan ik de auteur niet geven. Ook Knibbe schetst het bestaan als ‘leven in verkramping […] de defensies, contradicties van de psyche: onze gekte en tekortkomingen, onze leegte, onze haat en onze angsten’. En ook hij maakt duidelijk dat we tegelijk ‘al vrij zijn’, een diepste inherente vrijheid bezitten die alles draagt en transparant maakt. Maar wat even belangrijk is: Knibbe plaatst dit alles nadrukkelijk in het relationele: ‘Als we werkelijk mens onder de mensen willen worden, zullen we dit alles met elkaar moeten delen in een menselijke ontmoeting.’

Dit is een boek dat niet alleen gelezen maar vooral geleefd moet worden. Dat is de oproep waarmee Knibbe zijn slothoofdstuk eigenlijk ook besluit. Ik ben hem daarvoor bijzonder dankbaar.”

O-Zie je bent al vrijBestellen: Zie, je bent al vrij!

Dit nieuwe boek van Hans Knibbe wordt uitgegeven door Asoka in coproductie met Stichting Zijnsoriëntatie. Het verschijnt in november 2014 en je kunt het alvast bestellen voor € 19,90 (exclusief verzendkosten). Je ontvangt jouw exemplaar direct na verschijning. Bestel nu direct en je hebt dit boek als één van de eersten in huis.

Scroll naar boven