Beleidsdoelstelling 2019 2020

Beleid 2019/ 2020

Inleiding

De algemene visie, missie, en activiteiten van de Stichting zijn verwoord op de website onder informatie over de Stichting. Dit document zoomt in op de accenten die we als bestuur in 2020 willen leggen. Het bestuur is per 1 oktober 2019 in zijn geheel gewisseld en als nieuw bestuur zullen we om te beginnen de lopende zaken verder uitvoeren. Twee highlights noemen we hier alvast.

Nieuw in 2020

We zijn in overleg met de redactie van de Cirkel, die een nieuwe opzet voor abonnementsvormen heeft uitgewerkt. De invoering hiervan zal gepaard gaan met een tariefsverlaging. Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting.

De Stichting ondersteunt bovendien de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie bij de lancering van de nieuwe landelijk aangeboden cursus Zijnsgeoriënteerde Meditatie.

Focus in activiteiten

De Stichting heeft als taak de Zijnsoriëntatie te bevorderen. De basis van al onze activiteiten is het Zijnsoriëntatie gedachtengoed. Het komende jaar zetten we dit gedachtengoed in het licht. We willen een plek creëren waar alle publicaties worden bewaard, bewaakt, gepresenteerd, en te vinden zijn. Bovendien willen we het gedachtengoed beter toegankelijk maken door nieuwe en zo mogelijk geïntegreerde zoekfuncties.

Accent in doelen

Hiermee richten we ons niet alleen op mensen die de Zijnsoriëntatie nog niet kennen, maar juist ook op de degenen die zich hieraan al verbonden hebben. We zoeken naar wegen om aan te sluiten bij de informatiebehoeftes van verschillende groepen. Meer in het algemeen hopen we hiermee het studeren op het pad te ondersteunen en het makkelijker te maken de rijkdom van het gedachtengoed verder te ontginnen.

Praktisch

Dit alles maakt ook een herziening van onze website nodig, Hierbij zullen we aansluiten bij digitale initiatieven die al lopen in andere holons. We willen sowieso de komende tijd contact leggen met de verschillende holons om ervoor te zorgen dat het werk van de Stichting aan blijft sluiten bij de ontwikkelingen elders.

Scroll naar boven