Taal

Taalgebruik binnen Zijnsoriëntatie

Bij veel trainingen, retraites, studiedagen etc. worden geluidsopnames gemaakt die de deelnemers daarna omzetten naar tekst (transcriberen). Hiervoor zijn een woordenlijst, een Word-sjabloon, en een handleiding voor het transcriberen ontwikkeld.

Deze documenten worden hier beschikbaar gesteld en zijn ook te vinden op de website van de Zijnskring. Het secretariaat van de School beschikt ook over een kopie. De documenten worden geactualiseerd door een kleine groep redacteuren, vaak naar aanleiding van input van anderen.

Suggesties en aanvulling zijn dus welkom! Stuur ons s.v.p. een e-mail via stichting@zijnsorientatie.nl.

Het is raadzaam bij elke retraite deze documenten opnieuw te downloaden, zodat je steeds de meest actuele versie gebruikt

Zijnsoriëntatie heeft geen eigen taal, maar er is wel speciale aandacht voor taal; zowel wat betreft het gesproken als het geschreven woord. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Zorgvuldig en precies taalgebruik is belangrijk wanneer we spreken over zaken die eigenlijk alleen door direct ervaring of herkenning gekend kunnen worden. Dit komt tot uitdrukking in de boeken van Hans Knibbe en in de artikelen in de Cirkel, het halfjaarlijkse Zijnsgeoriënteerde tijdschrift.
  • Op praktisch niveau speelt het feit dat Zijnsoriëntatie door haar inspiratiebronnen gebruik maakt van begrippen uit de psychologie en het – Tibetaans- boeddhisme. Hieronder zijn verscheidene woorden en namen waarvan niet iedereen weet wat ze betekenen of hoe geschreven moeten worden.
  • Ook is er vaak verwarring over welke Zijnsgeoriënteerde begrippen we juist wel of juist niet met een hoofdletter schrijven.

Sjabloon

Door hier te klikken kun je een Word sjabloon (template) downloaden voor het uitwerken van geluidsbestanden van retraites, lezingen, studiedagen etc. Achter de schermen regelen macro’s in dit document dat tekst van de Leraar en studenten een vaste stijl of opmaak (lettertype, lettergrootte, kleur) krijgt. Na samenvoegen van alle tekstbestanden kan de eindredactie daardoor met een paar keer klikken deze opmaak veranderen.

In het document vind je ook een korte handleiding voor het uitwerken van geluidsbestanden. Door deze paar regels te volgen maak je het werk van de eindredacteuren al een stuk makkelijker, waardoor zij weer meer tijd kunnen besteden aan de kwaliteit en de vormgeving van het eindresultaat. Zie ook de woordenlijst en de uitgebreide handleiding op deze pagina.

Handleiding uitwerken geluidsopnames

In Zijnsoriëntatie gaan we uit van een woordelijke transcriptie. Stotteren, herhalingen en tussenwerpsels (“ah’s”, “uhm’s” etc.) worden niet meegenomen. Bovendien proberen we spreektaal zoveel mogelijk om te zetten in schrijftaal. Dat geeft studenten een zekere vrijheid in het uitwerken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het uiteindelijk transcript consistent is wat betreft taalgebruik. Hiervoor zijn deze handleiding en de woordenlijst bedoeld.

Zijnsoriëntatie woordenlijst

Deze woordenlijst geeft weer wat de binnen de Zijnsoriëntatie gebruikelijke manier van schrijven is. Hij ondervangt veel gemaakte fouten bij het gebruik van hoofdletters, Tibetaanse namen en uitdrukkingen, etc. Ook geven we bij enkele namen en begrippen een korte uitleg als extra hulp bij het inschatten waar de spreker aan refereert.

Zes tips voor makkelijker en beter transcriberen:

  1. Begin zo snel mogelijk zodat de context van wat is gezegd nog helder is
  2. Werk niet te lang (suggestie: niet meer dan drie uur per dag) en las pauzes in
  3. Gebruik een koptelefoon voor beter geluid en betere concentratie
  4. Gebruik eventueel transcriptie software
  5. Lees wat je hebt uittypt nog een goed keer na op typefouten en leesbaarheid.
  6. Zie het transcriberen als een waardevolle practice.
Scroll to top