Abonnementsvoorwaarden ‘de Cirkel’

De uitgever van tijdschrift de Cirkel is de Stichting Zijnsoriëntatie. De stichting wordt hierin ondersteund door het secretariaat van de school voor Zijnsoriëntatie.

Tarieven

Abonnementen:

De Cirkel Digitaal: € 14,50 per jaar (2 nummers, digitaal*)
De Cirkel Print: € 19,50 per jaar (2 nummers in de bus**)
De Cirkel Compleet: € 24,50 per jaar (2 nummers in de bus** én digitaal*)

* Tijdelijk in pdf-vorm per mail. Op een later tijdstip wordt een online lezersplatform geïntroduceerd.
** Incl. verzendkosten

Indien geen machtiging is afgegeven brengen wij € 2,50 aan administratiekosten in rekening.

Service-informatie

Abonnementen lopen per kalenderjaar: elk jaar ontvangt u het meinummer en het decembernummer. De abonnementsperiode bedraagt tenminste een jaar. Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van twee maanden vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na het eerste jaar omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld vindt jaarlijks plaats. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd blijft een opzegtermijn van twee maanden gelden vanaf de dag dat de opzegging het secretariaat heeft bereikt.

Via de webwinkel kunt u ook losse exemplaren van de Cirkel bestellen.

Opzeggen

Opzegging van het abonnement dient uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de periode waarvoor u betaald heeft te gebeuren bij het secretariaat (schriftelijk of per e-mail):

Vermeld bij opzegging altijd uw naam en het adres waarop de Cirkel wordt bezorgd.

Opzeggingen worden onzerzijds per e-mail bevestigd. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met een jaar. Zie ook onder Service-informatie.

Betaling

Betaling geschiedt per automatische incasso of bankoverschrijving. Bij bankoverschrijving geldt een toeslag van € 2,50 administratiekosten.

Verhuizing

Wanneer u gaat verhuizen, ontvangen wij graag uw nieuwe adresgegevens bij het secretariaat (schriftelijk of per e-mail):

Vermeld in de correspondentie zowel uw oude als uw nieuwe adres en vermeld per welke ingangsdatum u het blad op het nieuwe adres wilt ontvangen.

 

Scroll naar boven