Entree

Welkom op de website van Stichting Zijnsoriëntatie. De stichting wil Zijnsoriëntatie bevorderen en doet dit onder andere door het uitgeven van publicaties, het doen van onderzoek en het organiseren van activiteiten. Zijnsoriëntatie is een modern levenskunstpad, waarin elementen van psychotherapie en klassieke spirituele beoefening bij elkaar gebracht zijn.

De Stichting is uitgever van Zijnsgeoriënteerde publicaties, zoals boeken, kaartsets, audiofiles en filmpjes. Twee keer per jaar verschijnt De Cirkel, het Zijnsgeoriënteerde tijdschrift met verdiepende informatie over de ontwikkeling van de visie en over de methoden om de visie vorm te geven in ons dagelijkse leven.
Alle uitgaven zijn opgenomen in het verkoopfonds en verkrijgbaar via de winkel of bij het secretariaat van de school voor Zijnsoriëntatie.

Tijdschrift de Cirkel

De Cirkel, het halfjaarlijkse tijdschrift van de School voor Zijnsoriëntatie, bestaat al bijna dertig jaar. We zijn trots op dit tijdschrift om veel redenen: omdat de inhoud altijd op hoog niveau is, omdat het een mooie vormgeving heeft en omdat het in die dertig jaar altijd door enthousiaste vrijwilligers is gedragen. Daarnaast besteedt de redactie veel tijd aan het overleggen met de schrijvers, het redigeren van de artikelen, het maken van de lay-out, het regelen van de drukgang en het contact met de Stichting Zijnsoriëntatie. Ook zijn er vaak levendige inhoudelijke discussies over de visie en de principes. Kortom er wordt door vrijwilligers met grote inzet en inspiratie gewerkt en wij kunnen het resultaat hiervan twee keer per jaar in onze bus (en in de toekomst in onze mailbox) krijgen! 

Als je op de hoogte wilt blijven van Zijnsoriëntatie, de inhoudelijke ontwikkelingen, de geest die er waait, de ervaringen van studenten, abonneer je dan op de Cirkel