Nieuw bestuur voor Stichting Zijnsoriëntatie

Het bestuur heeft na jaren mooi, en veel, werk het stokje overgedragen aan een nieuw bestuur.

Introductie van dit bestuur zal nog volgen maar hier zijn alvast de namen van de nieuwe leden.

Liesbeth Wolfkamp – voorzitter
Marjolein Peters – secretaris
Tineke Holkema – penningmeester