Onderzoek

Gedurende enkele jaren leefde er een onderzoeksverlangen door Zijnsoriëntatie, een behoefte aan reflectie en effectonderzoek. We wilden inzicht krijgen in de werkzaamheid van de gebruikte methodieken en in het behalen van de doelen. Wint het leven van studenten aan kwaliteit? Voelen zij zich gelukkiger? Bovendien zou onderzoek het Zijnsgeoriënteerde aanbod transparanter en toegankelijker kunnen maken voor buitenstaanders.

Vanuit deze behoefte is jarenlang geïnvesteerd in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Zijnsoriëntatie. De onderzoekers Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars hebben dit onderzoek van begin tot eind vormgegeven en gerealiseerd. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Stichting Zijnsoriëntatie.

Na uitgebreid voorwerk is in het voorjaar van 2011 een vragenlijst voorgelegd aan alle studenten van de school voor Zijnsoriëntatie: van eerstejaars tot en met de leden van de Inspiratiekring (n = 297). 57 Procent hiervan heeft de lijst volledig ingevuld. Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars (beiden voorheen werkzaam als onderzoekers bij het Trimbos-instituut) hebben de data geanalyseerd. Dit gebeurde in samenwerking met een onafhankelijke instantie (Nijenrode Business Universiteit), zodat de resultaten zo objectief mogelijk zijn. Na de eerste analyses zijn in het voorjaar van 2012 de eerste resultaten gepubliceerd. In 2013 is de definitieve versie van het onderzoeksrapport vrijgegeven.

Onderzoeksrapportage

De definitieve onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het document: ‘Laat Zijnsoriëntatie zich meten? De resultaten’. Deze rapportage is opgesteld door de onderzoekers Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars.

Onderzoekers

Paula van Lammeren (drs.) is psycholoog en Zijnsgeoriënteerd begeleider. Tot media 2013 was zij  als staflid en Zijnsgeoriënteerd trainer/begeleider jarenlang verbonden aan de school voor Zijnsoriëntatie. In de jaren negentig werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-Instituut in Utrecht. Zij verrichtte effectstudies op het gebied van de preventieve geestelijke gezondheid.

Dorea Ketelaars (drs.) heeft Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte in de jaren negentig als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en bij Wageningen Universiteit and Research Center. Sinds 2005 heeft zij een praktijk voor Zijnsoriëntatie in Hilversum en werkt zij parttime bij een preventie-afdeling van GGZcentraal.