Beleidsdoelstelling 2020

Ondersteunen bij wat speelt

Stichting Zijnsoriëntatie richt haar activiteiten de komende jaren op wat zich binnen Zijnsoriëntatie ontwikkelt rond de volgende thema’s: toenemende belangstelling voor spiritualiteit, zingeving en persoonlijke groei.

Samen werken

Het volgen en faciliteren van ontwikkelingen, zodat wij een bijdrage leveren en het in de wereld zetten van uitdrukkingen daarvan, vraagt vruchtbare samenwerking met alle partijen binnen de gehele gemeenschap. Wij zijn daarin pro-actief.

Focus

Een bijdrage leveren aan de genoemde thema’s vraagt ook focus op bepaalde doelgroepen, zonder anderen daarbij uit te sluiten. De komende jaren is Zijnsoriëntatie erbij gebaat dat de Stichting zich vooral richt op de doelgroepen die belangstelling hebben voor de thema’s, maar Zijnsoriëntatie nog niet of nauwelijks kennen.

Eigentijds 

De keuzes in de uitdrukking van onze activiteiten en producten is niet beperkt tot de traditionele uitingen als boeken en artikelen, maar maken we ook gebruik van eigentijdse, frisse, snelle digitale middelen en communicatie. Vanuit de samenwerking ondersteunen we het proces van vormgeven en publiceren.
In het vormgeven van onze producten, communicatie en activiteiten, maken we de keuze, vooral vanuit de focus op de doelgroepen, om ons te laten leiden door de richtlijnen:

  • inspirerend voor een spirituele levenskunst 
  • bewustzijn voor persoonlijke ontwikkeling stimulerend
  • laagdrempeligheid
  • toegankelijkheid
  • gemak en leesbaarheid
  • prikkelend in de communicatie 

Continuïteit van het bestaande

Alles van wat we ondernemen zal een bijdrage zijn aan de bestaande schatten. Het uitgeven van het bestaande fonds en de nieuwe aanwinst zal blijven verlopen als voorheen. Daarbij zullen we de financiële continuïteit van Stichting Zijnsoriëntatie (moeten) borgen.

Steun

Om de golf van energie door goede ideeën optimaal te gebruiken, is kordaat en vaardig handelen noodzakelijk. Daarvoor is in de uitvoering hulp noodzakelijk. Wij roepen ieder op om je te melden en je vaardigheden, tijd en energie aan te bieden. Waardig, zullen we niet schromen om de gemeenschap om die hulp te vragen.