Bestuur

Het bestuur van Stichting Zijnsoriëntatie bestaat uit (van links naar rechts):

     
Liesbeth Wolfkamp (voorzitter)

Marjolein Peters (secretaris)

Tineke Holkema (penningmeester)


Het bestuur van Stichting Zijnsoriëntatie wordt ondersteund door het secretariaat van de school voor Zijnsoriëntatie. Famke van Halteren neemt, op uitnodiging en tenminste 1 maal per jaar, namens de school voor Zijnsoriëntatie deel aan de vergaderingen van de stichting.

Contact

U kunt uw vragen bij voorkeur per mail aan het bestuur stellen via: stichting@zijnsorientatie.nl
Via het secretariaat van de school voor Zijnsoriëntatie kunt u een afspraak maken met een van de bestuursleden. Het secretariaat is geopend van dinsdag tot en met  vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Adresgegevens

Stichting Zijnsoriëntatie
Doelenstraat 42
3512 XJ Utrecht
telefoon 030-2316513
e-mailadres: stichting@zijnsorientatie.nl

Het telefoonnummer en het adres worden tevens door de school voor Zijnsoriëntatie gebruikt.

Stichting Zijnsoriëntatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, inschrijvingsnummer: 41185311.