Jaarrekeningen

Stichting Zijnsoriëntatie draagt mede via het jaarverslag verantwoording af. Wij stellen de jaarrekening online beschikbaar, volgens de eisen van de ANBI. 

2017 – 2018

Bestuurssamenstelling 2017-2018
Josje Henkelman en Charles van de Peppel traden af in april 2018 en werden in april 2018 opgevolgd door Dorien Tijhuis(secretaris). Overige bestuursfuncties bleven ongewijzigd: Dorothea van der Sar(voorzitter), Brigitte Baake (penningmeester) en Helen Van Reenen (lid). Het bestuur is in de dagelijkse uitvoering bijgestaan door Mariska Denayère (adviseur). In het bestuur zijn taken verdeeld en regelmatig vraagt de Stichting Zijnsoriëntatie hulp van zijnsgenoten om mee te werken bij evenementen/lezingen, boekverkoop, e-books, audiobestanden en fondsenwerving.

Financieel
Ook dit jaar ontving de Stichting Zijnsoriëntatie giften van particulieren. Daarnaast is er dit jaar besloten een deel van de voorraad van met name oude uitgaven van het door de Stichting Zijnsoriëntatie uitgegeven tijdschrift De Cirkel, af te waarderen. De nieuwe balans is daardoor realistischer en nog steeds gezond met goede vooruitzichten voor de toekomst. Dit jaar is er een bijdrage geleverd van € 500 ten behoeve van de gemeenschapsdag.

Activiteiten
Op 24 maart is er in de Lutherse kerk in Utrecht een feestelijk boekpresentatie gegeven van het nieuwe boek Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe.
In samenwerking met de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders zijn er in den lande (Amsterdam,Amersfoorten Breda)lezingen Gezonde Zelfliefde gegeven.

Uitgeverij
In maart 2018 is het boek’Gezonde Zelfliefde’ van Hans Knibbe uitgekomen. Dit boek is een uitgave van Asoka in samenwerking met de Stichting Zijnsoriëntatie.’Meditatie in beweging’ beleefde een vierde herdruk.
Ook dit jaar heeft de Stichting Zijnsoriëntatie de eerstejaarsstudenten van de Zijnstraining de mogelijkheid geboden het Handboek Zijnsoriëntatie voor de helft van de prijs aan te schaffen, waarvan velen dankbaar gebruik hebben gemaakt.

De Cirkel
Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift’De Cirkel’.Ter promotie heeft de Stichting Zijnsorientatie, de eerste en tweedejaarsstudenten van de Zijnstraining aan de School voor Zijnsorientatie ‘De Cirkel’ ter kennismaking gratis beschikbaar gesteld.

Download hier hier de jaarrekening 2017-2018.

2016 – 2017

In boekjaar 2016-2017 is vooral aandacht gegeven aan de uitgeverij: met herdrukken van bestaande boeken én de eerste Engelstalige publicatie: See, you are already free! Daarnaast is de samenwerking met de redactie van tijdschrift de Cirkel verhelderd. Van de lezing is deze keer een professionele filmopname gemaakt; de video is onder meer via YouTube gedeeld. 

Download hier de jaarrekening 2016-2017.

2015 – 2016 

Het boekjaar 2015-2016 was een jaar waarin er veel bestuurswisselingen zijn geweest en waarin we verder gebouwd hebben aan een steviger fundament van de stichting, ook in financieel opzicht. 

Download hier de jaarrekening 2015-2016.

2014 – 2015 

Het boekjaar 2014-2015 was een jaar waarin de stichting actief naar buiten is getreden. De stichting bracht samen met Asoka het boek ‘Zie, je bent al vrij!’ van Hans Knibbe uit en organiseerde activiteiten om dit boek onder de aandacht te brengen.

Download hier de jaarrekening 2014-2015.