Onderzoek

Gedurende enkele jaren leefde er een onderzoeksverlangen door Zijnsoriëntatie, een behoefte aan reflectie en effectonderzoek. We wilden inzicht krijgen in de werkzaamheid van de gebruikte methodieken en in het behalen van de doelen. Wint het leven van studenten aan kwaliteit? Voelen zij zich gelukkiger? Bovendien zou onderzoek het Zijnsgeoriënteerde aanbod transparanter en toegankelijker kunnen maken voor buitenstaanders.

Vanuit deze behoefte is jarenlang geïnvesteerd in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Zijnsoriëntatie. De onderzoekers Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars hebben dit onderzoek van begin tot eind vormgegeven en gerealiseerd. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Stichting Zijnsoriëntatie.

Na uitgebreid voorwerk is in het voorjaar van 2011 een vragenlijst voorgelegd aan alle studenten van de school voor Zijnsoriëntatie: van eerstejaars tot en met zeer gevorderde studenten. Zevenenvijftig procent van deze groep heeft de lijst volledig ingevuld. Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars (beiden voorheen werkzaam als onderzoekers bij het Trimbos-instituut) hebben de data geanalyseerd. Dit gebeurde in samenwerking met een onafhankelijke instantie (Nijenrode Business Universiteit), zodat de resultaten zo objectief mogelijk zijn. Na de eerste analyses zijn in het voorjaar van 2012 de eerste resultaten gepubliceerd. In 2013 is de definitieve versie van het onderzoeksrapport vrijgegeven.

Onderzoeksrapportage

De definitieve onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het document: ‘Laat Zijnsoriëntatie zich meten? De resultaten’. Deze rapportage is opgesteld door de onderzoekers Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars.

Onderzoekers

Paula van Lammeren (drs.) is psycholoog en Zijnsgeoriënteerd begeleider. Tot medio 2013 was zij  als staflid en als Zijnsgeoriënteerd trainer/begeleider jarenlang verbonden aan de school voor Zijnsoriëntatie. In de jaren negentig werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-Instituut in Utrecht. Zij verrichtte effectstudies op het gebied van de preventieve geestelijke gezondheid.

Dorea Ketelaars (drs.) heeft Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte in de jaren negentig als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en bij Wageningen Universiteit and Research Center. In 2005 starte zij een praktijk voor Zijnsoriëntatie in Hilversum naast haar  parttime werk binnen een preventie-afdeling van GGZ-centraal.

Scroll naar boven