Jaarrekeningen

Stichting Zijnsoriëntatie draagt mede via het jaarverslag verantwoording af. Wij stellen de jaarrekening online beschikbaar, volgens de eisen van de ANBI.

2019 – 2020

Bestuur
Het bestuur is ongewijzigd.

Financieel
Er zijn dit jaar flinke uitgaven gedaan. Er werd een negatief resultaat geboekt door de opfrissing en uitbreiding van de Stichtingswebsite, inkoop van voorraad boeken, presentatie van een nieuw boek en de gewijzigde abonnementsvorm. Deze uitgaven waren al opgenomen in de begroting.

Activiteiten
Een start is gemaakt om het Zijnsgeoriënteerde gedachtengoed beter toegankelijk maken door trefwoordenregisters voor de boeken van Hans Knibbe en een integrale functie op de website van de stichting te plaatsen. Onder de noemer ‘Kenniscentrum’ is thans informatie te vinden over o.a. de boeken van Hans Knibbe, studieonderwerpen, taal en taalgebruik (schrijfwijzer, format en handleiding voor het uitwerken van geluidfiles, ZO begrippenlijst).

De website is daarvoor al zoveel mogelijk vernieuwd en aangepast.

We zijn van start gegaan met een project om de kunst die in de Cirkel geplaatst wordt, ook een vaste plek op onze website te geven. Ook is het de bedoeling de betreffende kunstenaars aan het woord te laten over wat Zijnsoriëntatie voor hen via de kunst te betekenen heeft. Dat kan ook andere padlopers ondersteunen en inspireren.

Uitgeverij
In februari 2020 was er de boekpresentatie van het boek Zitten in Zijn van Hans Knibbe. Ruim 150 mensen woonden de presentatie bij.
Het boek Gezonde Zelfliefde is door Asoka in herdruk genomen. We hebben een herziene uitgave van het boek De Tempel van Relatie en een nieuwe druk van het Handboek Zijnsorientatie uitgegeven. Ook is een supplement van het Handboek uitgekomen. Eerstejaars studenten aan de school kunnen dit samen met het Handboek met korting bestellen.

Bij elk product wat we verkopen is thans op openingspagina van de webwinkel een korte introductie te vinden.

De Cirkel
Ook nieuw is de gewijzigde abonnementsvorm van het tijdschrift De Cirkel. Er is sinds 1 januari 2020 keuze uit drie verschillende abonnementen. Tevens is het abonnement goedkoper geworden. Daarnaast zijn de diverse thema’s, die in elk nummer van de afgelopen 30 jaar van de Cirkel verschenen zijn, op de website van de Stichting beschreven.

Download hier de jaarrekening 2019 -2020

2018 – 2019

Bestuur
Er heeft aan het eind van dit boekjaar een bestuurswisseling plaats gevonden. De samenstelling van het bestuur is – officieel per 1 oktober 2019 – Liesbeth Wolfkamp (voorzitter), Marjolein Peters (secretaris) en Tineke Holkema (penningmeester). Het secretariaat van de School voor Zijnsoriëntatie verleende ondersteuning bij de administratie, verkoop en bij externe contacten. Waar nodig werd door zijnsgenoten assistentie verleend.

Financieel
Het was financieel een goed jaar, de balans ziet er rooskleurig uit. Wederom is er een anonieme gift geweest. Door het afwaarderen van de boeken ziet de balans er realistisch uit.

 Activiteiten
De stichting heeft praktische ondersteuning gegeven bij lezingen door Hans Knibbe in het land. Deze cursus wordt gegeven door leraren Zijnsoriëntatie in den lande en de lezingen zijn door leraren georganiseerd.

Uitgeverij
Er is een start gemaakt met de herziening van het boek ‘De Tempel van de Relatie’ van Hans Knibbe. Een nieuwe uitgave zal daarvan het daglicht zien. Ook vroeg de publicatie van een ruim supplement op het Handboek Zijnsoriëntatie de nodige aandacht en voorbereiding.
Aan de uitgave van het nieuwe boek van Hans Knibbe, ‘Zitten in Zijn’, werd dit jaar hard gewerkt.

De Cirkel
Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift De Cirkel. Binnen de redactie en met het bestuur van de Stichting werden plannen ontwikkeld om naast de uitgave op papier ook een digitale en goedkopere versie van het blad in 2020 te lanceren.

Download  hier de jaarrekening 2018-2019.

2017 – 2018

Bestuurssamenstelling 2017-2018
Josje Henkelman en Charles van de Peppel traden af in april 2018 en werden in april 2018 opgevolgd door Dorien Tijhuis (secretaris). Overige bestuursfuncties bleven ongewijzigd: Dorothea van der Sar (voorzitter), Brigitte Baake (penningmeester) en Helen Van Reenen (lid). Het bestuur is in de dagelijkse uitvoering bijgestaan door Mariska Denayère (adviseur). In het bestuur zijn taken verdeeld en regelmatig vraagt de Stichting Zijnsoriëntatie hulp van zijnsgenoten om mee te werken bij evenementen/lezingen, boekverkoop, e-books, audiobestanden en fondsenwerving.

Financieel
Ook dit jaar ontving de Stichting Zijnsoriëntatie giften van particulieren. Daarnaast is er dit jaar besloten een deel van de voorraad van met name oude uitgaven van het door de Stichting Zijnsoriëntatie uitgegeven tijdschrift De Cirkel, af te waarderen. De nieuwe balans is daardoor realistischer en nog steeds gezond met goede vooruitzichten voor de toekomst. Dit jaar is er een bijdrage geleverd van € 500 ten behoeve van de gemeenschapsdag.

Activiteiten
Op 24 maart is er in de Lutherse kerk in Utrecht een feestelijk boekpresentatie gegeven van het nieuwe boek Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe.
In samenwerking met de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders zijn er in den lande (Amsterdam, Amersfoort en Breda) lezingen Gezonde Zelfliefde gegeven.

Uitgeverij
In maart 2018 is het boek’Gezonde Zelfliefde’ van Hans Knibbe uitgekomen. Dit boek is een uitgave van Asoka in samenwerking met de Stichting Zijnsoriëntatie.’Meditatie in beweging’ beleefde een vierde herdruk.
Ook dit jaar heeft de Stichting Zijnsoriëntatie de eerstejaarsstudenten van de Zijnstraining de mogelijkheid geboden het Handboek Zijnsoriëntatie voor de helft van de prijs aan te schaffen, waarvan velen dankbaar gebruik hebben gemaakt.

De Cirkel
Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift ‘De Cirkel’. Ter promotie heeft Stichting Zijnsorientatie, de eerste en tweedejaarsstudenten van de Zijnstraining aan de School voor Zijnsorientatie ‘De Cirkel’ ter kennismaking gratis beschikbaar gesteld.

Download hier hier de jaarrekening 2017-2018.

2016 – 2017

In boekjaar 2016-2017 is vooral aandacht gegeven aan de uitgeverij: met herdrukken van bestaande boeken én de eerste Engelstalige publicatie: See, you are already free! Daarnaast is de samenwerking met de redactie van tijdschrift de Cirkel verhelderd. Van de lezing is deze keer een professionele filmopname gemaakt; de video is onder meer via YouTube gedeeld.

Download hier de jaarrekening 2016-2017.

2015 – 2016

Het boekjaar 2015-2016 was een jaar waarin er veel bestuurswisselingen zijn geweest en waarin we verder gebouwd hebben aan een steviger fundament van de stichting, ook in financieel opzicht.

Download hier de jaarrekening 2015-2016.

2014 – 2015

Het boekjaar 2014-2015 was een jaar waarin de stichting actief naar buiten is getreden. De stichting bracht samen met Asoka het boek ‘Zie, je bent al vrij!’ van Hans Knibbe uit en organiseerde activiteiten om dit boek onder de aandacht te brengen.

Download hier de jaarrekening 2014-2015.

Scroll naar boven