Taal

Taalgebruik binnen Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie heeft geen eigen taal, maar er is wel speciale aandacht voor taal; zowel wat betreft het gesproken als het geschreven woord. Hiervoor zijn meerdere redenen:

 • Zorgvuldig en precies taalgebruik is belangrijk wanneer we spreken over zaken die eigenlijk alleen door direct ervaring of herkenning gekend kunnen worden. Dit komt tot uitdrukking in de boeken van Hans Knibbe en in de artikelen in Zijn, het halfjaarlijkse Zijnsgeoriënteerde tijdschrift.
 • Op praktisch niveau speelt het feit dat Zijnsoriëntatie door haar inspiratiebronnen gebruik maakt van begrippen uit de psychologie en het – Tibetaans- boeddhisme. Hieronder zijn verscheidene woorden en namen waarvan niet iedereen weet wat ze betekenen of hoe geschreven moeten worden.
 • Ook is er vaak verwarring over de spelling van Zijnsgeoriënteerde begrippen, bijvoorbeeld welke we juist wel of juist niet met een hoofdletter schrijven.  

Veel gebruikte begrippen binnen Zijnsoriëntatie

Een uitgebreide uitleg van de begrippen die Hans Knibbe hanteert is terug te vinden in zijn boeken. Het handboek Zijnsoriëntatie is hier bijvoorbeeld een goede bron voor. Het kan echter handig zijn om snel de betekenis van een woord terug te vinden. Daarom is op deze pagina een begrippenlijst te downloaden met beknopte definities. Deze lijst is gebaseerd op de begrippenlijst uit tijdschrift Zijn

Transcripten

Bij veel trainingen, retraites, studiedagen etc. worden geluidsopnames gemaakt die de deelnemers daarna omzetten naar tekst (transcriberen). Hiervoor zijn een woordenlijst, een uitwerkingsformat (Word-sjabloon), en een handleiding ontwikkeld. Ook is er een lijst beschikbaar met uitleg over de belangrijkste Zijnsgeorienteerde begrippen. Je kunt alles downloaden via de knoppen onderaan deze pagina. Deze transcripten kunnen in het kenniscentrum beschikbaar gesteld worden hier beschikbaar gesteld en zijn ook te vinden op de website van de Zijnskring voor leden van de Zijnskring. Het secretariaat van de School beschikt ook over een kopie. De documenten worden geactualiseerd door een kleine groep redacteuren, vaak naar aanleiding van input van anderen.
Suggesties en aanvulling zijn dus welkom! Stuur ons s.v.p. een e-mail via stichting@zijnsorientatie.nl.

Privacy

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met opnames en met uitwerkingen van opnames. Ze zijn in eerste instantie alleen bedoeld voor deelnemers van een retraite, studiedag etc. Verder geldt in zijn algemeenheid:

 • Audio- en videobestanden zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Het transcript komt op de website van de Kring te staan en wordt daarmee voor Kringleden toegankelijk. Kringleden worden geacht de bestanden niet verder te verspreiden.
 • Als beeld en tekst van Hans Knibbe zelf openbaar wordt, blijven studenten altijd buiten beeld tenzij expliciet anders met hen persoonlijk is afgesproken.

Uitwerkingsformat

Vanaf deze pagina kun je een Word-sjabloon (template) downloaden voor het uitwerken van geluidsbestanden van retraites, lezingen, studiedagen etc. Achter de schermen regelen macro’s in dit document dat tekst van de Leraar en studenten een vaste stijl of opmaak (lettertype, lettergrootte, kleur) krijgt. Na samenvoegen van alle tekstbestanden kan de eindredactie daardoor met een paar keer klikken deze opmaak veranderen.

In het document vind je ook een korte handleiding voor het uitwerken van geluidsbestanden. Door deze paar regels te volgen maak je het werk van de eindredacteuren al een stuk makkelijker, waardoor zij weer meer tijd kunnen besteden aan de kwaliteit en de vormgeving van het eindresultaat. Zie ook de woordenlijst en de uitgebreide handleiding op deze pagina.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met opnames en met uitwerkingen van opnames. Ze zijn in eerste instantie alleen bedoeld voor deelnemers van een retraite, studiedag etc. Verder geldt in zijn algemeenheid:

 • Audio- en videobestanden zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Het transcript komt op de website van de Kring te staan en wordt daarmee voor Kringleden toegankelijk. Kringleden worden geacht de bestanden niet verder te verspreiden.
 • Als beeld en tekst van Hans Knibbe zelf openbaar wordt, blijven studenten altijd buiten beeld tenzij expliciet anders met hen persoonlijk is afgesproken.
Het is raadzaam bij elke retraite deze documenten opnieuw te downloaden, zodat je steeds de meest actuele versie gebruikt

Handleiding uitwerken geluidsopnames

In Zijnsoriëntatie gaan we uit van een woordelijke transcriptie. Stotteren, herhalingen en tussenwerpsels (“ah’s”, “uhm’s” etc.) worden niet meegenomen. Bovendien proberen we spreektaal zoveel mogelijk om te zetten in schrijftaal. Dat geeft studenten een zekere vrijheid in het uitwerken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het uiteindelijk transcript consistent is wat betreft taalgebruik. Hiervoor zijn de handleiding en de woordenlijst met de juiste spelling bedoeld die je deze pagina vindt.

Zijnsoriëntatie woordenlijst

Deze woordenlijst (het actuele exemplaar is op deze pagina te downloaden) geeft de binnen de Zijnsoriëntatie gebruikelijke spelling weer. Hij ondervangt veel gemaakte fouten bij het gebruik van bijvoorbeeld hoofdletters, Tibetaanse namen en uitdrukkingen. Ook krijg je bij enkele namen en begrippen een korte uitleg als extra hulp bij het inschatten waar de spreker aan refereert.

Zes tips voor makkelijker en beter transcriberen:

 1. Begin zo snel mogelijk zodat de context van wat is gezegd nog helder is
 2. Werk niet te lang (suggestie: niet meer dan drie uur per dag) en las pauzes in
 3. Gebruik een koptelefoon voor beter geluid en betere concentratie
 4. Gebruik eventueel transcriptiesoftware
 5. Lees wat je hebt uitgetypt nog een keer goed na op typefouten en leesbaarheid
 6. Zie het transcriberen als een waardevolle practice
Scroll naar boven