De Stichting

De doelstelling van Stichting Zijnsoriëntatie is het bevorderen van Zijnsoriëntatie. Dit doel wordt onder andere bereikt door:

Het uitgeven van boeken en tijdschriften

De Stichting is uitgever van Zijnsgeoriënteerde publicaties, zoals boeken, kaartsets, audiofiles en filmpjes. Twee keer per jaar verschijnt De Cirkel, het Zijnsgeoriënteerde tijdschrift met verdiepende informatie over de ontwikkeling van de visie en over de methoden om de visie vorm te geven in ons dagelijkse leven.
Alle uitgaven zijn opgenomen in het verkoopfonds en verkrijgbaar via de winkel of bij het secretariaat van de school voor Zijnsoriëntatie.

Het ontsluiten van het gedachtegoed.

Voor meer informatie over de inhoud boeken van Hans Knibbe kunt u kijken onder boeken. Hier vind u een idex en zoekfunctie op onderwerp.
Op de pagina’s studie is voor studenten achtergrondinformatie beschikbaar gesteld.

Het doen van onderzoek naar de effecten van het Zijnsgeoriënteerde werk

Onderzoek naar het effect van deelname aan trainingen en  workshops voor het persoonlijk functioneren kan een bijdrage leveren aan de  verdere ontwikkeling van de Zijnsoriëntatie. Wij vinden het belangrijk om, net als in elke andere stroming in de geestelijke gezondheidszorg, inzicht te geven in de werking van het Zijnsgeoriënteerde aanbod. Het maakt het aanbod transparant, inzichtelijk en toegankelijk voor buitenstaanders. Tevens biedt het onderzoek de gelegenheid om het werk kwalitatief te verbeteren.

Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten

De bijeenkomsten beogen een bijdrage te leveren aan de bekendheid en de ontwikkeling van de Zijnsoriëntatie. Regelmatige worden er Zijnsgeoriënteerde lezingen met Hans Knibbe of stafleden van de school van Zijnsoriëntatie georganiseerd.
Ook vindt de stichting hierin regelmatig samenwerking met de Beroepsvereniging van Leraren Zijnsoriëntatie.

Verwerven financiële middelen, ANBI-status

Stichting Zijnsoriëntatie is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’. Het werven van gelden is een doelstelling van de stichting, om zodoende de bovengenoemde activiteiten te kunnen financieren.

Scroll to top