Beleidsdoelstelling 2021 – 2022

Inleiding

De visie, missie en activiteiten van de Stichting worden verwoord onder ‘visie en missie’ op de website van de Stichting Zijnsoriëntatie. Dit document zoomt in op de accenten die het bestuur in 2021/22 wil leggen. Naast de lopende zaken zijn er nieuwe invalshoeken en ontwikkelingen.

Focus

De belangrijkste taak van de Stichting is om het gedachtegoed van Zijnsoriëntatie toegankelijk te maken. De doelgroep beslaat het brede spectrum van aan de ene kant mensen die Zijnsoriëntatie nog niet hebben leren kennen tot aan degenen die zich al jarenlang aan de visie hebben verbonden. Voor degenen die actief betrokken zijn, wil de Stichting specifiek aansluiten bij de informatiebehoefte van de verschillende holons binnen de Zijnsoriëntatie.

Nieuw in dit stichtingsjaar

In afstemming en samenwerking met de School voor Zijnsoriëntatie zal de website van de Stichting worden vernieuwd. Het is de bedoeling dat het kenniscentrum, het tijdschrift Zijn, en de webwinkel aan de nieuwe website van de School worden gekoppeld. Mogelijk kan daar voor de zomer nog mee begonnen worden. Uiterlijk en structuur van de nieuwe website van Stichting Zijnsoriëntatie en van het kenniscentrum zullen aansluiten bij de nieuwe website van de School die op dit moment wordt ontwikkeld.

De Stichting heeft het kenniscentrum ontwikkeld en beheerd. Zij blijft zorg dragen voor de inhoud en de verdere uitbreiding daarvan. Het doel van het kenniscentrum is om het gedachtegoed te bewaren, voor een brede groep geïnteresseerden gemakkelijk toegankelijk te maken en om de studenten op het Zijnsoriëntatie-pad materiaal voor verdere studie te bieden.

Inmiddels is het tijdschrift Zijn ook in digitale versie te verkrijgen en stijgt het aantal abonnees. In het tijdschrift is steeds meer ruimte gekomen voor kunst geïnspireerd op de visie van Zijnsoriëntatie en deze heeft ook op de website van de Stichting een aparte plaats gekregen. De Stichting wil deze plek verder uitbouwen om ook in deze vorm een podium te bieden voor inspiratie en Zijnsoriëntatie onder de aandacht te brengen.

Continuïteit

Om te zorgen voor financiële continuïteit van de Stichting, zal het PR-beleid opnieuw onder de loep worden genomen. Het is belangrijk om werk te maken van communicatievormen die nieuwe doelgroepen kunnen bereiken.

En tot slot: Giften zijn welkom, de Stichting heeft een ANBI-status

Scroll naar boven