Onderzoeksresultaten

De eerste onderzoeksresultaten van het Effectonderzoek Zijnsoriëntatie zijn in mei 2012 gepresenteerd door Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars.

De resultaten zijn bijzonder interessant en geven antwoord op de vragen:

  • Laat Zijnsoriëntatie zich meten?
  • Verandert de kwaliteit van leven bij studenten die het Zijnsgeoriënteerde pad lopen zich in positieve zin?
  • En, wat draagt daaraan bij en wat werkt belemmerend?

Een greep uit de eerste resultaten

  • Al na één jaar beoordelen studenten hun leven als beter dan voor ze met Zijnsoriëntatie begonnen. Ze zijn meer tevreden over hun leven. Deze toename zet zich door de jaren voort: hoe gevorderder je bent, hoe groter je tevredenheid is over je leven. Het merendeel van de studenten geeft aan dat Zijnsoriëntatie hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Zoals een studente zei: “Dit is het beste dat me overkomen is”.
  • Naarmate studenten langer met Zijnsoriëntatie bezig zijn, voelen ze zich beter, vrijer en gelukkiger. Ze voelen zich minder eenzaam en meer verbonden met anderen. Ze zijn zich meer bewust van negatieve gevoelens, maar hebben er tegelijkertijd minder last van. Deze gevoelens zijn steeds minder bepalend voor hun levensgeluk.
  • Ze ervaren hun leven als zinvoller en hebben meer zelfvertrouwen. Ze ervaren een basaal gevoel van goedheid in zichzelf. De rijkdom en heelheid van wie ze ten diepste zijn wordt voelbaar en meer en meer de grondtoon van hun leven.

Deze resultaten bevestigen wat wij bij veel studenten zien en wat zij ons vertellen.

Meer lezen? Bekijk dan de publicaties over dit onderzoek óf download het complete onderzoeksrapport.

Scroll naar boven