Overzicht alle nummers

Hieronder vindt u een overzicht van ruim 30 jaar ‘De Cirkel’ op een rij. Vanaf 2021, nummer 62, is de naam De Cirkel veranderd in Zijn.

Verkrijgbaar in gedrukte vorm

  Zijn 63Cirkel 61Cirkel 60
Cirkel 59Cirkel 58Cirkel 57Cirkel 56Cirkel 55
Cirkel 54Cirkel 53Cirkel 51Cirkel 50Cirkel 49
Cirkel 47Cirkel 46Cirkel 45Cirkel 44Cirkel 43
Cirkel 42Cirkel 41Cirkel 38Cirkel 35Cirkel 34
Cirkel 32Cirkel 31Cirkel 30Cirkel 29Cirkel 26
     

U kunt deze Cirkels bestellen via de webwinkel van de stichting.

Zijn/Cirkel in pdf

De vraag naar (ook de oudere) uitgaven van Zijn/de Cirkel blijft groot, al zijn verschillende jaargangen allang uitverkocht. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, en ook het oudere materiaal beschikbaar te stellen, heeft Stichting Zijnsoriëntatie alle uitgaven van Zijn/de Cirkel gedigitaliseerd. Downloadbare Cirkels zijn verkrijgbaar via de webwinkel: Cirkel 1 t/m 35, 39, 40, 48, 52 en 62.

Inhoudsopgaven van alle uitgaven van de Cirkel/Zijn

ZIJN 63

Thema: Niet-herkende boeddhakwaliteit

 • Hans Knibbe legt uit waarom de niet-herkende boeddhakwaliteit van de neurose een belangrijk fundament is van Zijnsoriëntatie. Over de grootsheid van stolling en kramp.
 • Annet Posthuma, leraar aan de School voor Zijnsoriëntatie, vertelt in een openhartig interview over haar spirituele zoektocht. Hoe ze via mystieke kloosterervaringen, zen en toneel thuis kwam in het grote, lege Liefdeshart.
 • Paula Borsboom ontdekt in ‘Onbelemmerd verlangen’ dat verlangen niet alleen maar lijden is. Het is ook de motor van ons leven en de drive om in verbinding te gaan.
 • In ‘Het belang van mindfulness’ onderscheidt Hans Knibbe vier vormen van mindfulness, waaronder de ‘Lion’s Gaze’, de meest geavanceerde vorm uit de Dzogchen traditie.
 • In ‘Een lofzang op de zorgeloze dwaas’ bezingt Peter Blaauw de wijsheid van deze Dzogchen tekst en hoe dit zijn angsten en twijfels laat oplossen in puur gemak en moeiteloosheid.

ZIJN 62

De Cirkel verschijnt voortaan onder de nieuwe titel Zijn, met een vernieuwde cover.

Thema: Integratie

 • In het hoofdartikel reageert Hans Knibbe op een brief van een student, n.a.v. zijn vorige artikelover integratie. Hij laat hij zien dat ontwaken en ontwikkelen nooit van elkaar gescheiden zijn en nodigt mensen uit om als geïnspireerde burgers in de maatschappij te staan.
 • Jacqueline Vader beschrijft in ‘Gelukkig in ieder gezelschap’ een inherent geluk dat niet afhankelijk is van omstandigheden. En hoe je ermee kan oefenen.
 • Iene van Oijen interviewt Irène Bakker over vrouwelijk leraarschap en haar pad als zenleraar. Het ego wordt onder de loep genomen, vanuit Zen en vanuit Zijnsoriëntatie.
 • Marjolein Peters ondervraagt Hans Knibbe en Daan Goedhart over de realisatie van het gigantische werk ‘Een Schatkist van overdrachten door geschriften’ van
 • Trees Dewever belicht in ‘Waarom ik mijn vrienden niet opeet’ waarom we beter geen dode dieren eten en houdt een pleidooi voor respect en medeleven met onze soortgenoten.

Cirkel 61

Thema: Integratie

 • Het hoofdartikel van Hans Knibbe ‘Integratie’ is een poging om het thema verder door te denken en een visie te ontwikkelen op integratie van verlichting in de maatschappij door de term ‘verlicht burgerschap’ te introduceren.
 • Je vrije aard realiseren is niet iets wat alleen op geestniveau gebeurt. Hart en buik doen ook mee, integratie gaat over het belichamen van vrijheid. Anne-Riet de Boer beschrijft op persoonlijk wijze hoe integratie eruit kan zien als je lichamelijke beperkingen hebt.
 • We zijn al verlicht, dat is het uitgangspunt van Zijnsoriëntatie. Hoe is die visie te integreren in hoe we met elkaar besluiten nemen? In een boeiend artikel neemt Marianne de Soet ons mee in de consentmethode, die wonderwel bij de visie lijkt aan te sluiten.
 • In het levendige interview ‘Overvloed wil uitgedeeld worden’ met leraar Marion Beugels vertelt ze openhartig over haar ontmoeting met Hans Knibbe en Zijnsoriëntatie. Ze wist meteen dat ze bij hem als leraar moest zijn, en dat gevoel is nooit overgegaan.
 • Marleen Hin gaat in dit inspirerende artikel op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is compassie?, heb ik compassie voor mijzelf en anderen?, hoe werkt de menselijke neiging om lijden uit de weg te gaan? en wat betekent ‘de realiteit van ons mens-zijn’?

Cirkel 60

Thema: ‘Vrucht van het pad’

 • Het hoofdartikel van Hans Knibbe over ‘Vrucht van het pad’ belicht dat in Zijnsoriëntatie – als een verlicht pad van levenskunst – het pad niet alleen leidt tot de vrucht van levenskunst, maar dat het pad de vrucht van levenskunst ís.
 • Iene van Oijen gaat in een diepgaand interview met Adeline van Waning op zoek naar de vrouw en leraar achter het boek Ontwaken en Opgroeien. Het werd een boeiend gesprek over het pad, de noodzaak dat ontwaken en opgroeien samengaan, over leraarschap en maatschappelijke integratie.
 • In het prachtige artikel ‘Over verantwoordelijkheid’ beschrijft Iryna Batyreva haar zoektocht van het loskomen van belemmerende patronen en een betere versie van zichzelf willen worden naar losstaan – in verbinding – en haar eigen verantwoordelijkheid nemen, dragen en hebben.
 • Het is de hoogste tijd voor een heel persoonlijk interview met Famke van Halteren. Ze bewandelt al meer dan 26 jaar het Zijnsgeoriënteerde pad en is al zo’n vijftien leraar op de school voor Zijnsoriëntatie. De Cirkel maakt haar heel blij: “Wat een rijkdom!”.
 • In ‘Verlichte levenskunst in roerige tijden’ herinnert Hans Knibbe ons eraan hoe we als beoefenaar van verlichte levenskunst met de uitdagingen van de coronacrisis om kunnen gaan.

Cirkel 59

Thema: de ogenschijnlijkheid der dingen

Het thema van dit nummer is: de ogenschijnlijkheid der dingen – een boeiend en veelzijdig onderwerp dat ook veelomvattend is en dat we in allerlei aspecten van ons leven herkennen. In Cirkel 59 komt het thema ‘ogenschijnlijk’ onder meer zo tot uitdrukking:

 • In het hoofdartikel van Hans Knibbe over ‘Stil verwijlen’ speelt de ogenschijnlijke paradox van de geest leren rusten. De meditatieve inspanning van stil verwijlen die nodig is om meditatie los te kunnen laten en te rusten in niet-meditatie.
 • Het artikel ‘Moed: een noodzakelijke keuze?‘ van Peter Blaauw beschrijft de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de vernietigende kracht van de angst, die als we de moed opbrengen ‘om de leeuw in de bek te kijken’, we zelf blijken te zijn.
 • Anne-Riet de Boer bespreekt in ‘Over Wordfeud, pijn, lijden, liefde en geluk’ de rijkdom die we ontmoeten als we onze pijn durven ervaren.
 • Hoe een stelletje fietsende mannen tot het ogenschijnlijk van de trap afdonderen van de optiekverhoging leidt, beschrijft Trees Dewever op humoristische wijze in ‘Koers houden‘.

Cirkel 58

 • Kenmerken van Zijnsgeorienteerde mediatie. In dit artikel gaat Hans Knibbe in op één van de basisaspecten van het Zijnsgeoriënteerde pad: meditatie. Hans Knibbe benoemt uitvoerig de kenmerken van meditatie, zoals die bij Zijnsoriëntatie wordt beoefend. Ook beschrijft hij de twee bronnen waarop de meditatie is gebaseerd: Dzogchen en de humanistische psychologie.
  Daarmee is meditatie in Zijnsoriëntatie niet alleen een spirituele zelfherkenning maar ook een psychologische ontdekkingsreis. Zo past het bij een modern pad van verlichte levenskunst, dat er niet op gericht is om gelukkig op je kussentje te zijn maar op het uitdrukken van je vrije aard in een dynamische, westerse wereld.
 • Wie ben ik zelf nog? Op dit individuatie-aspect gaat Hans Knibbe ook in in zijn tweede bijdrage aan dit nummer: Wie ben ik zelf nog? In dit fragment uit de winterretraite van 2017 bespreekt hij hoe psychologische zelfontwikkeling samen kan gaan met zelfloosheid.
 • Narcisme. In haar artikel beschrijft Iene van Oijen hoe de narcistische optiek ontstaat wanneer een kind onvoldoende gevoed en gespiegeld wordt door de moeder. Als reactie daarop trekt het zich terug en sluit zich op in een solide, rigide ‘twee-zijn’. Hiermee wordt behoefte aan menselijke nabijheid verbroken, de relatie met anderen wordt niet beleefd als plezierig of uitdagend; de ander wordt als bedreigend, bezettend ervaren. Iene van Oijen laat zien hoe de narcistische optiek er concreet uit kan zien in de rol van student en die van leraar. Het toe-eigenen van agressie en/of het toe-eigenen van verlangens is een belangrijke stap om uit de narcistische optiek te komen en een volwassen afhankelijke relatie aan te gaan.
 • Aan het stuur van mijn verlichting. Suzanne Cornelissen onderzocht voor haar afstudeerscriptie van de lerarenopleiding welke overdrachten er allemaal zijn naar verlichting, welke plaatjes we er opplakken. Door optiekverhoging kan de ban met deze overdrachten worden verbroken. Deze onthechting is van belang om verlichting te kunnen manifesteren in het dagelijks leven.
 • Faalangst. Het artikel van Margje Heintze gaat over de faalangst waar ze al lang mee worstelt, met name ook in haar werk als kunstenares. Ze ging op zoektocht: hoe was haar faalangst te begrijpen vanuit een psyche-optiek? En hoe zou het zijn als ze durfde te vallen in de leegte die ze met haar angst krampachtig probeerde te vermijden? In ‘Faalangst komt voorbij’ doet ze verslag van de bevindingen op haar zoektocht.
 • Bijbel ZO Column. Krijtenberg verkent in zijn column geheimhouding en bescherming van de leer, en de vreugde van  geen onderscheid en geen afscheidingen.
 • Lezersvraag. Hans Knibbe beantwoordt een nieuwe lezersvraag. Een vraag over moed, krijgerschap, zachtmoedigheid, de staat van de wereld en hoop.
 • Boekbespreking| De wijsheid van het niet-weten van Estelle Frankel; door Paula Borsboom. In haar boek beschrijft Estelle Frankel, psychotherapeute, hoe we in momenten van angst of onzekerheid, troost zoeken bij oude patronen en vertrouwde gewoonten. Zij ziet het terugkeren naar het nu, als manier om met gewoontepatronen te breken. Door in het nu te verblijven, in het niet-weten en open te blijven voor wat is, “geven we onszelf en anderen de vrijheid tot ontplooiing en wording (…).”
 • Levenskunst in de praktijk | Beeld van een padloper. Daan Goedhart vertelt over zijn pad en wat hij doet als hij daarop vastloopt: “… dan zit ik er mee. Dat bedoel ik letterlijk, ik ga zitten met het besef: dit is het. Dat doe ik meestal nadat ik enige tijd heb geprobeerd eromheen te lopen, om het niet aan te kijken. Het is steeds weer een kunst om je emoties en gedachten toe te eigenen.”

Cirkel 57

Thema: de Leraar

“Wat in het contact met een goede leraar naar boven komt, is dat je verlichte aard meer op de voorgrond komt.” Met deze zin van Hans Knibbe introduceert de redactie het thema van dit nummer van de Cirkel: de leraar. Een rijk thema omdat het – zoals je zal ontdekken – veelomvattend is en altijd ook over ons zelf gaat.

 • Geheimhouding in Dzogchen en Zijnsoriëntatie. Het eerste artikel van Hans Knibbe vloeit voort uit de ontmoetingen met Tony Duff, orthodox boeddhistisch leraar. Hans onderzoekt de overeenkomsten en verschillen als het gaat om het omgaan met geheime leringen in het traditionele boeddhisme en in Zijnsoriëntatie.
 • Bijbel ZO -Column van Krijtenberg. Krijtenberg verkent in zijn column op geheel eigen wijze de omgang met de leraar en hoe leerlingen navolgers zijn.
 • Anders zijn in verbinding | Negatieve overdracht herkennen als verlichting. Jacqueline Vader, leraar Zijnsoriëntatie, neemt ons vervolgens mee in haar persoonlijke verkenning van negativiteit en hoe die een toegang is tot ‘anders zijn in verbinding’.
 • Levenskunst in de praktijk | Beeld van een padloper. In de rubriek ‘Levenskunst in de praktijk’ maken we kennis met Els van Ginnekenen hoe zij haar pad van levenskunst vorm geeft. Wat de redactie betreft een inspirerende ontmoeting.
 • Lezersvraag. Hans Knibbe laat hierin zijn licht schijnen op een dringende vraag die opkomt in de actuele praktijk van één van de Cirkel lezers.
 • De relatie met de leraar in het licht. Marianne de Soet en Wilma Zwart. Verslag van de studiedag van de Zijnskring op 30 juni 2018. Het is een mooi en lezenswaardig artikel geworden over de relatie met de leraar. Heel praktisch is het in zekere zin ook, door bijvoorbeeld de aanbeveling om studie een belangrijke plek te geven in je eigen practice.
 • Interview met Iene van Oijen. Trees Dewever ging in gesprek met Iene van Oijen, bestuurslid en leraar aan de school voor Zijnsoriëntatie. Het resultaat is een boeiend interview over onder meer de ontwikkeling van de visie en de inrichting van de opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie.
 • ‘Calling the Lama from Afar’| A song of realization by Dudjom Rinpoche. Het slotartikel van Hans Knibbe, ‘Çalling the Lama from Afar’, is een bewerking van de uitleg tijdens de zomerretraite in 2016. Het laat zich lezen als een ontroerende inleiding en inwijding in onze altijd al verlichte aard aan de hand van de leraar: “leraar van oneindige vriendelijkheid, ik wend mij naar U.”

Cirkel 56

 • Meditatie, niet onderbreken. Hans Knibbe opent deze Cirkel met een selectie van fragmenten uit een retraite op Holy Island. In dit artikel zoomt hij in op meditatie, gedachten en integratie.
 • Bijbel ZO – Column van Krijtenberg. Krijtenberg neemt de lezer vanuit diep zicht en mededogen mee in het abc van meditatie.
 • Mijn weten vergeten. Jacco Farla beschrijft zijn verkenning rond kennis en weten op het pad van Zijnsgeoriënteerde levenskunst. Hij onderzoekt weten vanuit de psyche, onze wijsheidsgeest en gewaarzijn.
 • Opgroeien en Ontwaken | Over openen, herkennen en verruimen. Boekbespreking van Adeline van Waning Het nieuwe boek van Adeline van Waning heeft: ‘Opgroeien en Ontwaken’. Speciaal voor de Cirkel schreef zij hierover een artikel, waarin zij ingaat op enkele aspecten uit het boek, zoals de integrale benadering, bewustzijnstoestanden, opgroeien en ontwaken.
 • Levenskunst in de praktijk | Beeld van een padloper. In de rubriek ‘Levenskunst in de praktijk’ schetst Ruud Noorlander hoe hij zijn pad vormgeeft en wat hij hierin ontdekt.
 • De moed om intiem te zijn | Meester in verbinding. Peter Blaauw schrijft over de moed om intiem te zijn. Hij verkent verbinding en verlichting en hoe meesterschap een expressie hiervan is.
 • Running Buddha van Sakyong Mipham | Je balans vinden met hardlopen. Boekbespreking van Jan Schuitemaker Wat hebben meditatie en hardlopen met elkaar gemeen en hoe kunnen deze elkaar verrijken? Sakyong Mipham schreef er het boek ‘Running Boeddha’ over, dat Jan Schuitemaker – als liefhebber van beide disciplines – voor ons bespreekt.
 • Lezersvraag. In de nieuwe rubriek ‘Lezersvraag’ beantwoordt Hans Knibbe een persoonlijke vraag van één van onze lezers. Omdat we de interactie met en betrokkenheid van onze lezers willen stimuleren, nodigen we je uit om bij te dragen aan deze rubriek en je vraag voor te leggen.
 • Het vrouwelijk gelaat van god | Roman van Peter Strobosch. ‘Het vrouwelijk gelaat van god’ is de prachtige titel van een roman, geschreven door Peter Strobosch, waarin Zijnsgeoriënteerde thema’s te herkennen zijn. Johan Goossens laat ons met zijn recensie voorproeven.
 • Fundamentele goedheid en gezonde zelfliefde. In januari was lama Tony Duff te gast bij onze school. Hij heeft velen geïnspireerd met zijn teachings en manier van Zijn. Hans Knibbe had met hem een gesprek over basale goedheid. Een thema dat in Zijnsoriëntatie actueel is en een basis is van de werkvorm Gezonde Zelfliefde. Een boeiend en nabij gesprek, dat te vinden is op youtube.com en door de redactie vertaald is voor deze Cirkel.

Cirkel 55

Gezonde zelfliefde, deel 5

Het vijfde en laatste artikel over Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe gaat over het aanleren van goede gewoontes. Belangrijk daarbij is het veranderen van je houding, je instelling, het aannamesysteem van waaruit je opereert. Je kunt leren om bewust over te schakelen van een instinctieve, voeding zoekende en afhankelijke armoede-optiek naar een gevende rijkdom-optiek.

Compassie in actie

Een mooi voorbeeld van die houding lezen we in het verslag van Corinne Vulinkover de werkzaamheden die ze in Nederland en Griekenland verricht ten behoeve van vluchtelingen. Hartverwarmend en verbindend.

Het hart beweegt de hand

Merei Lubbe neemt ons in haar artikel mee in haar onderzoek naar hoe vrij de wil is en beschrijft dat wakkerte, vanuit rijkdom willen en gevend aanwezig zijn, daarbij essentiële elementen zijn: het hart beweegt de hand.

Waar liefde woont

Een poëtische bijdrage van Monique van Osch.

Verbinding is gegeven

Dit artikel is een bewerking van instructies die Hans Knibbe gaf in de winterretraite van 2015. Deze instructies geven een helder inzicht in onze gehechtheden aan zowel alleen zijn als samenzijn. Hans nodigt ons als lezer uit om deze gehechtheden op te geven en te rusten in de altijd al gegeven verbinding die onze natuurlijke staat van Zijn is.

Liefde ontsluit Liefde

Esther Hamers beschrijft de relatie met de Gestalte als bron van rijkdom en inspiratie. Inspirerend en persoonlijk neemt ze ons mee in die relatie en wat daarin te geven en te ontvangen is.

Bijbel ZO

In zijn column laat Krijtenberg op fijnzinnige wijze Jezus en Ken Wilber met elkaar communiceren, met het oog op een kind.

Levenskunst in de praktijk

In de rubriek ‘Levenskunst in de praktijk’ gunt Nelle Brus ons deze keer een inkijkje in de manier waarop zij haar pad vorm geeft en inspiratie levend houdt.

Jezus de mysticus

Over Jezus lezen we nog meer in de boekbespreking van Jan Schuitemaker die het boek ‘Jezus de mysticus’ van Advashanti belicht vanuit zijn eigen optiek.

Pad van verlichte levenskunst

Naar aanleiding van de gemeenschapsdag van de School in 2016 ging Monique van Osch in gesprek met Hans Knibbe over Zijnsoriëntatie als een ‘Pad van verlichte levenskunst’.

Cirkel 54

Gezonde zelfliefde, deel 4

Dit is het vierde artikel in de serie over gezonde zelfliefde van Hans Knibbe, nu met speciale aandacht voor conflictsituaties: ‘Vanuit wijsheid op moeilijke situaties reageren’. Je kunt het lezen en herlezen als een rijke en praktijkgerichte gids om juist waar we onze wijsheid en ons zicht verliezen, liefdevol, helder en volwassen te zijn.

Dank je wel, lieve Jacomien

We staan in deze Cirkel ook stil bij het overlijden van Jacomien Wabeke, geliefd leraar aan de school voor Zijnsoriëntatie

Van woordeloos naar Liefdeswoorden

Over liefde gesproken: van Chris Van den Kerkhof is dit een bewerking van haar paper uit de Zijnstraining. Het is een artikel om stil van te worden.

Een lofzang

Helen van Reenen schreef een lofzang op de drieweekse retraite in Frandeux in februari 2017. Op poëtische wijze verwoordt ze hierin een deel van haar numineuze ervaringen voor ons.

Westerse noties van bewustzijn

Geert Groote onderzoekt op persoonlijke wijze ‘Westerse noties van bewustzijn’ en raakt zo ook de oneindig rijke zijnsgrond daarvan.

Zijn, bewustzijn en gewaarzijn

Daan Goedhart duikt in het hart van de Zijnsgeoriënteerde visie met een verkenning van ‘Zijn, bewustzijn en gewaarzijn’, waarin de openheid en de vrijheid van de visie volop te proeven zijn.

Zijnsgeoriënteerde humor

De column van Aagje: Aagje was bij de drieweekse retraite in Frandeux en vond daar zijnsgeoriënteerde humor, waarin zij ons als vaste columnist laat delen.

Levenskunst in de praktijk

In de rubriek ‘Levenskunst in de praktijk’ gunt deze keer Adriaan Slob ons een inkijk in de wijze waarop hij met de zijnen het gaan van een Pad vormgeeft.

Het non-duale pad van verlichte levenskunst

Liefde is ook het kernwoord in deze bewerking van het gesprek tussen Hans Knibbe en André van der Braak, in november 2014 tijdens de boekpresentatie van ‘Zie, je bent al vrij’. De redactie heeft het gesprek met plezier uitgewerkt en hoopt dat het lezen ervan eenzelfde uitwerking heeft.

Cirkel 53

Gezonde zelfliefde, deel 3

Hans Knibbe bespreekt in het derde deel in de serie artikelen over gezonde zelfliefde twee methoden die onze ervaring van basale goedheid versterken. Vanuit een basis van goedheid kunnen we ons in stressvolle situaties begeven en hier vaardig mee leren omgaan.

Relatie is gevaarlijk!

Trees Dewever geeft ons in dit artikel inzicht in waarom we relatie als gevaarlijk ervaren, en laat ons via de relatie leraar-leerling proeven aan het inherente gegeven dat we altijd al in verbinding zijn, en dat dit geluk is.

Nevenactiviteit

‘Geus of kneus?’ is de vraag die columnist Aagje zich stelt in haar streven de beste te zijn, terwijl zij moedig leert omgaan met haar angst en pijn.

De kunst van Zijn en het Zijn van de kunst

Douwe Kamstra neemt ons mee in een verkenning van Zijn in de westerse en boeddhistische kunst en vergelijkt de ontwikkelingen in de westerse kunst met zijn eigen bewustzijnspad.

Taal van licht

Natalja van de Louw schrijft poëtisch en hartsvol over haar ervaringen met schilderen vanuit rusten in Zijn en haar stralende Spiritaard.

Bijbel ZO

‘Alles nieuw’ is de associatie die Krijtenberg in zijn column geeft aan kunst en hij vertelt met een knipoog, die getuigt van diep zicht, hoe hij dat in het dagelijks leven ziet.

Zin en beeld spelen samen

Illustraties die een weerspiegeling zijn van de woorden van de auteur: Trui Punt vertelt ons in een interview over haar inspiratie bij het illustreren van artikelen in de Cirkel.

Musiceren vanuit Zijn

Wim Zwaag laat ons zien wat er kan ontstaan in het maken van muziek wanneer je aannames loslaat en musiceert vanuit openheid. Hij beschrijft aanstekelijk zijn ervaringen in een workshop die hij heeft gegeven aan conservatoriumstudenten.

Cirkel 52

Gezonde zelfliefde, deel 2

Hans Knibbe belicht het hart van de zijnsgeoriënteerde benadering voor dit thema; de beoefening van wakkerte meditatie en de visualisatie van de Zijnsouders. Hij bouwt hiermee voort op het fundament van het pad van vrijheid, zoals hij dat in de vorige Cirkel heeft belicht.

Verlangen

“Wat je zoekt, onttrek je aan jezelf”’. Deze zin zette Willem Sinke aan tot zelfonderzoek, waarbij hij zijn verlangens en verslavingen in het licht zet. Zijn inzichten deelt hij in deze Cirkel, samen met de praktische uitleg die Hans Knibbe tijdens een retraite heeft gegeven over hoe we kunnen leren omgaan met onze verlangens.

Levenskunst in de praktijk

Louk Lachnit deelt in deze estafetterubriek zijn ervaringen op het pad van levenskunst.

Liefdesogen

Jacqueline Vader onderzoekt en beschrijft de liefdevolle spiegeling van openheid in de ogen van begeleider, Gestalte en leraar.

Column?

Ter introductie beschrijft Van Vulpen hoe hij als nieuwe columnist bij de Cirkel binnenkwam.

Directeur zijn betekent eenzaam durven zijn

Ronald van der Lee beschrijft de eenzaamheid van niet gezien worden treffend in een bewerking van de paper die hij scheef in het derde jaar van de Zijnstraining.

Je geest als bondgenoot

Maarten van Dijk heeft het boek van Sakyong Mipham gelezen en beveelt het aan.

Cirkel 51

Themanummer: Gezonde zelfliefde

Als fundament van het pad van vrijheid

Een prachtig betoog van Hans Knibbe, dat – kijkend vanuit het thema – een nieuwe en aanvullende blik biedt op de visie. Het thema gezonde zelfliefde heeft en zal de komende tijd invloed hebben op het programma van activiteiten in het holon Zijnsoriëntatie.

Zie je iets?

Een verkenning van de analogie tussen Zijnsoriëntatie en de moderne fysica. De analogie tussen recente inzichten in de natuurkunde (denk o.a. aan de kwantummechanica) en de visie van Zijnsoriëntatie is verbluffend en ook voor de minder exact georiënteerden zeker interessant. Jouri Westhoff schrijft erover en presenteert ook minder evidente opvattingen.

ZO zeg je dat

De column van Aagje

Compassie

Een interview met Hans over ‘compassie’. Een begrip dat hij -in een inspirerende samenspraak met Monique van Osch- een diepere betekenis geeft. Het interview vond plaats ruim voordat de keuze van het thema tot stand kwam. Het preludeert op het thema zelfliefde en past daarmee helemaal in deze aflevering.

Uitzoomen

Boekbespreking door Maarten van Dijk van het boek ‘Uitzoomen van Paul Smit

Zijnsgeoriënteerde Zelfzorg

Het integreren van vrijheid in je dagelijks leven. Tim Stevens schrijft over ‘Zijnsoriëntatie en zelfzorg’. Hij vindt ook inspiratie in de Europese traditie van de Benedictijner kloosterorde en neemt ons mee in de manier waarop hij zelf goede zelfzorg betracht. 

Cirkel 50

Zie, je bent al vrij

Hans Knibbe presenteert de transcriptbewerking van een bijzondere dag uit een recente derdeperspectief retraite in Frandeux.

Het begin van een non-duaal pad

Van Yvonne Hofman is er een onopgesmukt en gaaf artikel over het derde perspectief. Het sluit goed aan bij de overige inhoud.

Zie, je bent al vrij! Schets van een non-duaal pad

Het laatste boek van Hans Knibbe is lovend besproken in InZicht. Wij mochten de recensie door Guy Vandeput overnemen.

“Werkelijk…?”

Noor Christoph schrijft een intelligent en gevoelvol artikel geschreven over het gaan van een spiritueel pad en de rol van de leraar daarbij. Ze heeft zich laten inspireren door het boek ‘Transmissie en transcendentie’ van Tydeman.

Een stokje nodig om op te landen? Nee, durf te vliegen

Iene van Oijen reageert op ‘Een stokje om op te landen’ van Rinske Verberg in Cirkel 48. Dit belangwekkende artikel kan weer nieuwe vragen oproepen en zet mogelijk aan tot meer discussie?

Bijbel ZO

De altijd zeer lezenswaardige column van Krijtenberg gaat deze keer over het maken van godenbeelden. Of meer over de kracht van ‘leven zonder vastliggende godenbeelden’.

Talent: spiegel tot geluk

Dinja van Gestel schrijft over talentontwikkeling. Zij betoogt dat talent de plek is ‘waar de wikkels om je essentie het meest transparant zijn’.

Westers bewustzijn en oosterse verlichting

Maarten van Dijk bespreekt een boekje van Susan Blackmore, ‘Het mysterie van het bewustzijn’. Hij verwijst daarbij ook naar een vroeger boek van haar, het lastiger te lezen werk ‘Consciousness, an introduction’.

Vijftig Cirkels: openvouwen van inspiratie

Christine van der Stoel interviewt een van de oprichters van de Cirkel, Ed Abeln, die zijn licht laat schijnen op die vroegste periode. Een verrassend inkijkje in de geschiedenis van de Cirkel.

Cirkel 0, interview met Hans

Eveneens een verrassend inkijkje is het interview van José van Dijk met Hans Knibbe uit Cirkel 0. Veel hieruit is ook nu nog herkenbaar, de visie was al die tijd al compleet.

Cirkel 49

De relatie met de leer van Zijnsoriëntatie

Hans Knibbe, gaat dieper in op de leer van Zijnsoriëntatie. Hij beschrijft vanuit welke optieken je je kunt verhouden tot de leer en houdt een vurig pleidooi om de leer nooit als vast en onveranderlijk te beschouwen, maar steeds te onderzoeken en aan te scherpen.

Levenskunst in de praktijk

Een nieuwe rubriek, waarin we een interview lezen met telkens een andere ‘padloper’. Dit keer vertelt Nienke de Vries ons over haar inspiratiebronnen en de vruchten en obstakels van haar pad.

Het Zelf als oorsprong en einde van lijden

‘Het Zelf als oorsprong en einde van lijden’ is een diepgravend exposé, waarin Hans Bergstra een filosofische zoektocht onderneemt naar hoe het Zelf zich steeds in cirkelvormige processen vormgeeft.

Bijbel ZO

Krijtenberg presenteert weer een prachtige column, aan de hand van het bijbelse thema ‘de berg’.

De mislukte aanpasser

Suzanne Cornelissen roert een onderwerp aan waar veel lezers zich waarschijnlijk in zullen herkennen. Als zelfverklaarde ‘mislukte aanpasser’ beschrijft ze hoe het toe-eigenen van haar ‘grom’ haar leidde naar een authentieker en waarachtiger leven.

Feedback……gift of gruwel?

In haar openhartige column vertelt Aagje over haar grondige hekel aan feedback.

That’s the Spirit!

In ‘Voelen met je Spirit’ doet Daan Goedhart een voorzet voor het formuleren van een nieuwe theorie van gevoelens..

Shambala, een maatschappelijk boeddhisme

Maarten van Dijk bespreekt het boek ‘Boeddhisme voor denkers’ van Han de Wit en Jeroen Hopster.

Cirkel 48

Overdracht en transmissie in de spirituele relatie met de leraar

Hans Knibbe beschrijft zijn visie op de leraar-leerlingrelatie en hij verkent allerlei spirituele en psychologische aspecten die daarbij een rol spelen. Hij belicht de valkuilen en benoemt mogelijkheden om daarmee om te gaan.

De nieuwe Zijnskring

Ineke Khalil en Marianne de Soet vertellen over de vorming van de nieuwe Zijnskring, over de achtergronden en over een aantal aspecten van het lidmaatschap.

Mijn leraar en ik

Vanuit de Zijnskring worden in dit kalenderjaar een aantal studiedagen georganiseerd. Monique van Osch geeft een persoonlijke impressie van haar deelname aan de eerste daarvan.

Een stokje om op te landen

Rinske Verberg is gaan onderzoeken hoe het kan dat bepaalde angsten volledig verdwijnen in het Zijnslicht maar in het leven van alledag weer helemaal terug zijn! Ze vergelijkt vanuit haar eigen ervaring de zijnsgeoriënteerde manier van werken met een meer psychotherapeutische benadering.

Bijbel ZO

De column van Krijtenberg is een eerbetoon. Aan gewoonheid. Aan eenvoud en aan aardsheid. En ook aan zijn moeder en misschien aan alle moeders, voor oude herinneringen aan ‘gewoon er zijn’.

Niet blussen maar kussen

Mirjam Terpstra volgde in het afgelopen jaar de eersteperspectiefleergang bij Hans Knibbe. Ze maakte een samenvattend verslag, waardoor de lezer een goede indruk krijgt van hoe er gewerkt is aan het opbouwen van ‘massa’ van verlichte energie die als buffer kan dienen naar negativiteit.

Ik verwerp, dus ik besta

Een anonieme auteur gunt de lezer een intieme blik in het onderwerp ‘narcisme’ en in de binnenwereld van iemand die zichzelf op dit punt steeds beter gaat begrijpen. Een eerlijke en herkenbaar verhaal.

Ode aan Sparjeburd

Cursuscentrum Sparjeburd gaat sluiten. Columniste Aagje schrijft een hommage aan de plek als zodanig en ook aan alles wat ze daar heeft meegemaakt.

#negativiteit

Dit thema is de laatste tijd nogal een hot item in zijnsgeoriënteerde kring. Arja Roozemond vond het in zijn gevarieerdheid qua betekenis een moeilijk te verteren begrip en heeft er een poosje op gekauwd. Ze vertelt in het kort hoe haar dat bekomen is.

Bewustzijn, brein en relaties

Maarten van Dijk las ‘Mindsight’ van Daniel Siegel en slaagt erin om van dit vuistdikke en behoorlijk ingewikkelde boek een zeer compacte en verhelderende impressie te geven.

Cirkel 47

Het resultaat van het pad van vrijheid

Hans Knibbe vervolgt zijn serie over non-dualiteit dit keer met ‘Het resultaat van het pad van vrijheid’. Het padloze pad. Niet gericht op welk resultaat dan ook. Het gaat nergens naar toe. En toch blijkt het mogelijk om beginners en gevorderden te onderscheiden, op het pad dat geen pad is.

Vijf maanden retraite op La Gomera

Adriaan Slob hield samen met zijn vrouw Flore een sabbatical van een half jaar. Zij kozen ervoor om die tijd te besteden aan een periode van leegte en bezinning. En dat ook nog in combinatie met een twee-weekse retraite bij Hans Knibbe op het Canarische Eiland La Gomera. Het doorwerken van eigen negativiteit is hierbij een belangrijk onderdeel geweest voor hem.

De vrucht van het werk: Subjectiveren voorbij de rand van de psyche

Omgaan met negativiteit is ook het onderwerp van een bewerkt transcript van de Marelles-retraite die Hans Knibbe afgelopen zomer geleid heeft. De passages over ‘subjectiveren voorbij de rand van de psyche’ zijn door Willem Sinke bewerkt voor deze Cirkel.

Zijn in Marelles

Een inspirerende tekst van Bart Schipmölder.

Koers bepalen als je jong bent

Arja Roozemond hield een dubbel-interview over ‘Zijnsoriëntatie en jongeren’, met Rianne van Rijsewijk en Dick de Korte. Jongeren zijn niet de hoofdmoot binnen het zijnsgeoriënteerde publiek maar toch blijken jong-volwassenen belangstelling te hebben voor spiritualiteit en mindfulness.

Ups en downs

Columniste Aagje schrijft over haar berichten die ‘geliked’ worden op Facebook en over hoe ze zich realiseert dat het uiteindelijk niet gaat om de inhoud van haar gevoelens, maar om niet-kiezen. En ze vertelt over de ontspanning die zich aandient als ze dat inzicht in de praktijk brengt.

De dood in het Licht

Irene Andriessen laat op een openhartige en ontroerende manier zien hoe de confrontatie met borstkanker tot intense en waarachtige bespiegelingen over de dood kan leiden.

Levenskunst: een staalkaart van visies

Een boekbespreking van de hand van Maarten van Dijk. Hij typeert het boek ‘Levenskunst à la carte’ van Joep Wijsbek als een mooie snuffelronde langs verschillende invalshoeken over levenskunst.

Cirkel 46

Zijnsoriëntatie als pad van vrijheid

Hans Knibbe belicht een aantal achtergronden van dit pad van non-dualiteit. Hij benadrukt het belang van de drie juwelen en van de juiste motivatie. Ook legt hij uit hoe ‘niet-doen’ verschilt van ‘doen’ en hoe je daarbij omgaat met de verschijnselen die zich voortdurend manifesteren in je geest.

Royal ease

Jacqueline Vader inspireert in deze verfrissende bijdrage de lezer met haar pleidooi voor het loslaten van iedere veranderingstendens en haar uitnodiging om werkelijk álles te herkennen als een vorm van Zijn.

Over motivatie en het Pad

Marianne de Soet breekt een lans voor bewustwording met betrekking tot de motivatie waarmee wij ons spirituele pad lopen. Ze schrijft over haar eigen motivatie en aan de hand van de ladder van optieken verheldert ze verschillende vormen en niveaus van motivatie.

Meesterschap bij begeleiding, eigen autoriteit en Somatic Experiencing

André de Jong schrijft over zijn kennismaking met Somatic Experiencing. Hij geeft naar aanleiding daarvan een eerlijk en helder beeld van zijn persoonlijke ervaringen met de begrippen meesterschap en autoriteit.

Wij zijn dus ik besta

Marieke van Drimmelen geeft een impressie van de relatie met haar trainingsgroep in de Zijnstraining en haar persoonlijke ontwikkeling in dat proces. Ze komt daarbij tot de conclusie dat zelfs de sangha haar geen geborgenheid gaat garanderen.

Zijnsoriëntatie in de ruimere wereld

Marc Wenselaers vertelt hoe zijn Inspiratiekring-regiogroep aan de slag gegaan is met het vraagstuk ‘hoe de Zijnsgeoriënteerde visie kan bijdragen aan onze maatschappij cq aan de wereld waarin wij leven’.

De Spirit gelukkig maken

Daan Goedhart verzorgde een transcript van een meditatieavond bij Hans Knibbe. De lezer kan zo meegenieten van een bijeenkomst die door de deelnemers ervaren werd als een compleet en afgerond geheel binnen deze serie meditatieavonden.

De column van Marieke ter Doest

In een ‘brief’ aan ‘Lieve mam’ belicht Marieke op een ontroerende manier tegelijkertijd de lastige én de intieme kant van een moeder-dochter-relatie.

Cirkel 45

Je kunt de kramp in één keer loslaten

Hans Knibbe vervolgt zijn serie artikelen over nondualiteit met de stelling dat we de ik-kramp in één keer kunnen loslaten en legt ook uit hoe we dat kunnen doen. Zijn beschrijving van deze directe route is bijzonder inspirerend en uitdagend. En dat terwijl het ten diepste helemaal geen lineaire ‘route’ ís…

Pas als je jezelf opheft, ben je er

In Cirkel 44 gaf Yola Claasen een heldere toelichting op verschillende kanten van de hechtingstheorie. In dit nummer volgt een niet minder heldere verbinding van deze materie met de praktijk van zijnsgeoriënteerde begeleiding.

Om niet

‘Devotie’ is een belangrijk begrip voor hen die een spiritueel pad volgen. En het roept in het psychologische vlak nogal wat op. Carla Sluijter belicht dit onderwerp op een eerlijke en heel persoonlijke manier.

De eerste resultaten

Het verslag van het onderzoek naar de effecten van Zijnsoriëntatie nadert zijn ontknoping. Lees het artikel van Paula van Lammeren en laat u verrassen door de resultaten. En door haar toelichting, waardoor ook voor de leek op wetenschappelijk gebied duidelijk wordt hoe deze resultaten tot stand komen.

Terugblik op de Maand van Zijnsoriëntatie

De maand van Zijnsoriëntatie is nog niet helemaal weg. Mariska Denayère geeft een terugblik op het geheel. Anne-Riet de Boer vertelt over het boeiende levenskunstgesprek met Nico Tydeman en Monique van Osch doet verslag van de in mei gehouden, en goed bezochte Netwerkdag.

En verder… drie columns

Na het lezen van Krijtenberg ben je als lezer even stil door dit ontroerende eerbetoon aan een overleden dierbare.
Columniste Aagje neemt ons mee in haar belevenissen op het gebied van de persoonlijke begeleiding bij het integreren van ‘het aanbod van de training’ in het dagelijks leven. Ze doet dit met veel humor en lichtheid.
Marieke ter Doest eert het ‘Huis van de Ouders’ en door haar aansprekende poëtische toon laat ze ons mee-ervaren hoe dat is.

Cirkel 44

Cirkel 44 is een heel speciaal nummer, ter gelegenheid van 25 jaar Zijnsoriëntatie.

Zijnsgeoriënteerde holons

Verspreid door de hele Cirkel presenteren we tien Zijnsgeoriënteerde holons met steeds een prachtige foto en een stukje tekst over de ‘ins en outs’, de achtergronden en vooral de inspiratie van het betreffende holon.

De ontwikkeling van Zijnsoriëntatie tot pad van levenskunst

Hans Knibbe laat een heel persoonlijk gezicht zien door terug te kijken op de ontwikkeling van Zijnsoriëntatie de afgelopen 25 jaar en de worstelingen die hij daarbij tegenkwam.

De sangha, een van de drie schitterende juwelen

Mariska Denayère schrijft over de sangha: de groepsgenoten waarmee je het pad loopt. In het boeddhisme wordt dit een van de drie schitterende juwelen genoemd. In haar artikel schetst Mariska hoe de sangha in Zijnsoriëntatie vorm wordt gegeven.

Laat Zijnsoriëntatie zich meten?

In de artikelenreeks ‘Laat Zijnsoriëntatie zich meten?’ geeft Paula van Lammeren een beeld van de kenmerken en achtergronden van ‘de’ student Zijnsoriëntatie. Daarnaast licht ze een eerste tipje van de sluier op wat betreft de effecten van Zijnsoriëntatie: ‘Werkt het of werkt het niet…?’

Levenskunst in een kleine sangha

Gert-Jaap Ruisendaal en Frans Vreeburg maken ons deelgenoot van het wel en wee van een regionale inspiratiegroep uit de praktijk die al 10 jaar bestaat. Zij vertellen over de ontwikkelingen en keuzes die hun groep door de jaren heen heeft meegemaakt.

Reflections on the Art of Living

Een prachtig Engelstalig artikel van Valentina Tassone, waarmee Zijnsoriëntatie zich kenbaar en zichtbaar kan maken over de landsgrenzen. Onderwerp is het ‘Zelf’ dat zich wil uitvouwen en tot bloei wil komen in onze relaties en werk.

Dialoog met Dohmen

Johan Goossens en Muike Mutsaers waren zeer geïnspireerd door het levenskunstgesprek dat Iene van Oijen met Joep Dohmen had (najaar 2011). Zij doen verslag en geven een aanzet tot nadenken en discussie over ieders, of zo u wil, ónze ‘morele agenda’.

En verder…

En dan zijn er ook nog twee columns, ‘Bijbel ZO’ van Krijtenberg en ‘Let´s stick together’ van Trees Dewever. Deze twee columnisten geven ieder op een heel persoonlijke manier uitdrukking aan het mysterie van het leven en levenskunst.

Cirkel 43

Verkrampt zijn is niet onze natuurlijke staat

Hans Knibbe maakt een verkenningstocht langs alle betekenissen van en motivaties voor het woord ‘natuurlijk’, als typering van de vrije staat. Die zo nabij is, ongekunsteld, altijd-al-vrij, nooit gevangen geweest.

Stolling – Reproductie – Openheid

Joest ’t Hart beschrijft de cirkelgang waarin we steeds onze zelf- en wereldbeelden reproduceren en hij legt verbindingen met het collectieve, maatschappelijke vlak. Een pittig en zeer leesbaar artikel, waarin Zijnsoriëntatie in een breder perspectief wordt geplaatst.

Niets is geen uitdrukking van het goddelijke

Iris Popma en Jan Schuitemaker waren beiden geraakt door het boek Elke golf is de zee van Willigis Jäger. Zij voeren een prikkelend, bevlogen en onderzoekend gesprek.

Hechting bij volwassenen

Yola Claasen neemt de lezer mee in haar poging om te doorgronden wat de hechtingstheoretici te vertellen hebben over In relatie zijn, “core-business in Zijnsoriëntatie”.

Werk is liefde in actie

Peter Valstar bekijkt vanuit Zijnsgeoriënteerde optiek welke persoonskenmerken een rol spelen bij het ontstaan van burn-out en wat een Zijnsgeoriënteerde begeleider daarbij te bieden kan hebben.

En verder

Een verrassende nieuwe column, Bijbel ZO, van de hand van Krijtenberg. Een Boekbespreking, Bevrijd je demonen van Tsultrim Allione, door Mirjam Terpstra.

Cirkel 42

€ 15,00

Kramp als het vergeten van het non duale zicht

Hans Knibbe nodigt in zijn vervolgartikel over non dualiteit de lezer uit om te “vallen uit de schijnbare soliditeit die we met onze psyche creëren”.

Zijnsoriëntatie voor mijn jonge kinderen?

Carlijn Bouten schrijft over het verlaten van het Huis van de Ouders en haar inzicht dat ze van het opvoeden van haar eigen kinderen geen verkrampt project hoeft te maken.

Een Garoeda leert vliegen

In zijn artikel over de vlucht van de Garoeda kiest Remy van Gelder radicaal voor de moed om te vallen. Als dat geen loslaten is.

Met haar hele hebben en houden in het Zijnsgeoriënteerde vat

In het interview van Judith Zadoks met Marion Beugels wordt duidelijk dat Marion het loslaten tot een gewoonte gemaakt heeft.

Kan ik helder werken met ‘zelfdelen’?

Daan Goedhart vergelijkt de rationeel-emotieve therapie met  de Zijnsgeoriënteerde benadering en komt tot de conclusie dat het cruciale  verschil zit in het doorzien van de psyche-illusie.

Laat Zijnsoriëntatie zich meten?

Paula van Lammeren doet verslag van het lopende onderzoek  naar de effecten van Zijnsgeoriënteerde training.

Cirkel 41

€ 13,50

Schets van het Zijnsgeoriënteerde non duale pad

Hans Knibbe schrijft met vuur over de mogelijkheid te  ontwaken tot verlicht leven. Hij nodigt de lezer uit om niet langer te aarzelen!

Zijnsoriëntatie: straffe kost

Trees Dewever vergelijkt op smaakvolle wijze Zijnsoriëntatie  met haute cuisine, het water loopt je in de mond.

Liefhebben en Zijn

Judith Zadoks beschrijft helder en diepgaand de dynamiek van  de partnerrelatie. Ze doet dit aan de hand van drie auteurs: Johnson, Welwood  en Knibbe en illustreert haar verhaal met haar persoonlijke ervaringen.

HoeZO reumatoloog?

Constant Mallee beschrijft hoe hij in de probleem- en  oplossingsgerichte witte jassen cultuur zijn inzichten vanuit de Zijnstraining  integreert. De contacten met zijn patiënten krijgen zo een geheel eigen –  zijnsgeoriënteerde – kleur.

Zomaar een doordeweekse dag

Monique van Osch ontmoet een lekkere vrachtwagenchauffeur  bij een pompstation. Lees de pikante details in haar column.

Zijn in het huis van mijn ouders

Marieke Vandepitte vraagt zich af hoe zij het huis van de  ouders kan loslaten als ze zich letterlijk in het huis van haar oude en zeer  kwetsbaar wordende ouders bevindt. Ze gaat de uitdaging aan om toch en juist daar  haar grootsheid te leven.

Cirkel 40 (jubileumnummer)

€ 13,50

Symbiose en verlichting

Hans Knibbe opent ook deze Cirkel; en wel met het derde deel  van de artikelenreeks over Symbiose en verlichting.

Initiatieven uit de Inspiratiekring

Anja van den Dam beschrijft hoe leden van de Inspiratiekring handen en voeten geven aan hun inspiratie in het leven van alle dag.

Je bent vorm in verbinding

Iene van Oijen schrijft over hechting en over psychologische  dynamiek en legt uit hoe zij vanuit de hogere optiek de partnerrelatie ziet als  vorm in verbinding.

Genieten van de Cirkel op de deurmat

Ter gelegenheid van het jubileum komen twee lezers aan het  woord. Caroline Oljans en Jan de Korte vertellen over het plezier waarmee ze de  Cirkel lezen.

Levenskunst en onveilige hechting

Jeannette Wijsman geeft met haar artikel over EFT en Zijnsoriëntatie een voorzet voor een forumdiscussie op internet.

Discipline van geluk

Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk verrassen met een voorpublicatie uit  hun nieuwe boek, te  koop vanaf september 2010.

En verder

Maar liefst drie columns: In Real Life Scenes, van Bella  Black, Longchenpa als spirituele EHBO van Schoppenvrouw en Het luchtkasteel van Silverstein. Verspreid door dit feestelijke jubileumnummer vindt u terugblikken  van de redactie op oude Cirkelnummers, van het prille begin tot latere  uitgaven.

Cirkel 39

€ 13,50

De kunst van moeiteloosheid

Hans Knibbe trakteert de lezer op fragmenten uit een retraite over moeiteloosheid, die voelbaar blijkt te worden als gevolg van ‘geen-aandacht’ en ‘niet-doen’.

De vlucht van de Meester

In een helder artikel over Meesterschap neemt Patricia Aerts  de lezer mee naar de praktijkruimte van een Zijnsgeoriënteerd begeleider. U kijkt mee met de cliënt én met de begeleider.

Meditatie

Willem Sinke bewerkte zijn paper voor Zijnstraining I tot  een zeer persoonlijk artikel over dit onderwerp en beschrijft daarin met veel  passie zijn ervaringen en inzichten.

Superego, Zijnsouders en Zijn

De Zijnsgeoriënteerde theorie en werkwijzen roepen bij  studenten soms veel vragen op. Daan Goedhart gaf zijn vragen de ruimte, ging  met zichzelf en anderen in gesprek en formuleert antwoorden.

De weg van geluk

Een inspirerend interview van Lisette Dierick met Liesbeth  Wolfkamp en Geert Groote laat zien hoe deze twee mensen samen ‘de weg van geluk’ ervaren en vormgeven.

Creatie en meditatie

Rianne van Rijsewijk legt uit dat creatie en meditatie voor haar zeer nauw met elkaar verbonden zijn, en waarom.

En verder

Een toelichting van Paula van Lammeren op het onderzoek naar  (de effecten van) Zijnsoriëntatie.
In Real Life Scenes, de column van Bella Black.

Cirkel 38

€ 13,50

Symbiose en de splitsing strategisch en teruggetrokken zelf

Hans Knibbe vervolgt zijn artikelenreeks over symbiose met  een uitleg over de splitsing tussen strategisch en teruggetrokken zelf. We krijgen een kijkje in de inhoud van de psyche en in hoe die gevormd wordt in het contact met de ouders.

Spirit bedrijven

Marijke Buyse vraagt zich af waar de Spiritcoach haar inspiratie vandaan haalt, legt verbanden naar een aantal maatschappelijk bevlogen denkers en gaat in op een eerder artikel van Hans Knibbe in Cirkel 30.

Licht op depressie

In de omgang met depressieve klachten kan Zijnsoriëntatie  ondersteuning bieden. Daniëlle Stroes heeft er ervaring mee en doet verslag.

Teksten kneden tot ze menselijk zijn

Rianne van Rijsewijk heeft na 10 jaar haar functie als  redactielid beëindigd. Wij zetten haar in het zonnetje en ‘beschrijven’ – in woord en beeld – wie ze voor ons was.

Het biechtuurtje

In 2006 was er in begeleidersgroep 9 een intiem en  verhelderend gesprek met Hans Knibbe over de meditatiepraktijk van de deelnemers. Een bewerking van het transcript geeft een helder beeld van deze gedachtewisseling over wakkertemeditatie.

En verder

Jan de Korte bespreekt Het feest van de regen, een bloemlezing uit het werk van de dichter J.C. van Schagen. Mirjam Terpstra blikt met plezier en dankbaarheid terug op Zijnstraining II. Het recent verschenen boek over Mindfulness van Ger Schurink wordt besproken door Dorea Ketelaars.

Cirkel 37

€ 13,50

Symbiose

Nadat Hans Knibbe in Cirkel 36 de menselijke ontwikkelingsgang heeft beschreven aan de hand van de ladder van optieken, staat hij nu stil bij het meest fundamentele niveau van de ladder, namelijk de symbiotische optiek.

Beauty is in the eye of the beholder

Stans Schiffelers ontdekte in de Zijnstraining dat in de strijd tegen overgewicht een zeer streng superego de eigenlijke vijand was. Ze beschrijft deze ontdekkingstocht en hoe ze tot een constructieve samenwerking met superego is gekomen.

Hoe krijgt Zijnsoriëntatie vorm in de wereld?

Lisette Dierick interviewt rechter Mirjam Oostendorp over de manier waarop zij de Zijnsvisie tot uiting brengt in haar beroep.

‘Uit stilte wordt alles geboren’

Jan de Korte verwoordt op een prachtige manier de verschillende toonaarden van stilte en verrijkt zijn betoog met verhalen uit de Bijbel.

De student-leraar relatie

Hans Knibbe geeft een toelichting op dit onderwerp in een verhelderend en doorsnijdend transcript uit een vierdaagse workshop met studenten uit de basistraining.

Het voordeel van de twijfel

Ook Hermien Buyse schrijft over de student-leraar relatie en over de daarbij optredende twijfel en ambivalentie die wakker wordt als je gevraagd wordt om je over te geven.

En verder

Geïnspireerd of gestoord? Recensie van het boek ‘Spirituele crises, transpersoonlijke psychologie als perspectief’ door Arja Roozemond.
Zijn in organisaties, verslag van een geslaagd werkatelier door Farida Farhadpour.

Cirkel 36

€ 13,50

De ladder van optieken

De wijze waarop Hans Knibbe de mogelijkheden en ‘resultaten’ van optiekverhoging beschrijft, brengt de veranderlijke open staat – die aan alles ten grondslag ligt – opmerkelijk in beeld.

Intense emoties in de partnerrelatie, een ervaring van Zijn

Ine en Chiel Markman verdiepen zich in de theorie en werkwijze van de ‘Emotionally Focused Couple Therapy’ (EFT). In dit artikel beschrijven ze EFT inclusief de overeenkomsten en de verschillen daarvan met de Zijnsgeoriënteerde visie.

Willen

Op inspirerende wijze brengt Marieke ter Doest in haar eindpaper de Zijnsgeoriënteerde theorie poëtisch tot leven. Een ‘must read’ voor iedereen die houdt van een creatieve benadering.

Padmasambhava’s advies aan Trisong Deutsen

De vertaling van een prachtige tekst van Padmasambhava door Hans Knibbe.

Kan men twee koningen dienen?

Met Advaita Vedanta (zijn voormalig ‘spirituele thuis’) als een van de invalshoeken, verkent André de Jong de relatie tussen Zijn en Worden.

Barsten in het glas

Karin Kramer legt een link tussen haar kunstenaarsinspiratie en de Spirit zoals ze die in de Zijnstraining heeft leren kennen.

Stagnatie in het outplacementtraject…?

Dinja van Gestel laat zien hoe de Zijnsgeoriënteerde werkwijze zeer toepasbaar is in loopbaan- en outplacementtrajecten. Ze beschrijft hoe de ‘impulstraining’ op liefdevolle wijze bijdraagt aan het versterken van ‘stuurmanschap’.

Cirkel 35

€ 7,50

Verlichting, psyche en Zelf

Hans Knibbe schreef een veelomvattend en vernieuwend artikel over de vragen: Hoe kan het zijn dat verlichting, het allerhoogste bewustzijnsniveau, zo gemakkelijk toegankelijk en nabij is? En hoe kan het zijn dat we dit allerkostbaarste zo vaak vergeten?

De geur van je bloem wordt anders

Johan Goossens en Alok van Loon ontmoetten elkaar en spraken over politiek, engagement en Zijnsoriëntatie. Jacomien Wabeke leidde het gesprek in goede banen en brengt verslag uit.

Als de dodo bang was geweest…

Oswald Knaap bewerkte zijn scriptie voor de begeleideropleiding over angst tot een artikel met de titel: ‘Als de dodo bang was geweest… een onderzoek naar de rol en functie van angst in de evolutie van de mens’.

Je kunt het niet alleen

Marijke Buyse schreef haar scriptie over de leraar-leerlingverhouding. Zij doet verslag van haar persoonlijke en theoretische zoektocht naar de waarde en noodzaak van deze relatie.

Onverschrokken niet-doen

Dorea Ketelaars bespreekt voor u het prachtige boek van Tsoknyi Rinpoche ‘Fearless implicity’.

Zijn in organisaties

Douwe Kamstra doet verslag van het congres ‘Zijn in organisaties’ dat onlangs is gehouden.

Cirkel 34

€ 7,50

Zijnsgeoriënteerd lichaamswerk

Hans Knibbe beantwoordt in ‘Zijnsgeoriënteerd lichaamswerk’ dit keer een vraag die velen van ons vermoedelijk al vaak, al dan niet hardop, gesteld hebben: als Zijnsoriëntatie als begin én eindpunt het non-duale Zijn heeft, waarom zouden we dan nog íets moeten beoefenen? In zijn antwoord beschrijft hij zowel het waarom alsook het hoe van het Zijnsgeoriënteerd lichaamswerk.

Volwassen afhankelijkheid in partnerrelaties

Iene van Oijen gunt ons met haar artikel over ‘volwassen afhankelijkheid’ een kijkje in de keuken van de partnerrelatietrainingen die zij geeft. Een prachtig artikel dat herkenning op zal roepen over wat er in relaties ‘boven en onder de tafel’ gebeurt. Tevens biedt zij handvaten en oefeningen voor iedereen die verlangt naar een bloeiende relatie.

Superego op het spirituele pad

Rianne van Rijsewijk laat ons delen in haar onderzoek naar en inzichten rond superego. Op inspirerende wijze beschrijft zij niet alleen onder welke omstandigheden ons superego extra gaat opspelen, maar ook hoe wij kunnen komen tot een vruchtbare samenwerking met ons superego en haar boodschappen kunnen vertalen naar volwassen wijsheid.

Ik ben het ‘huis van de ouders’ van mijn kinderen

Maria Leeflang geeft ons in haar eindpaper van de Zijnstraining een blik in het huis van haar ouders én in de realisatie hoe zij tegelijkertijd het huis van de ouders van haar kinderen is. Een persoonlijke en openhartige weergave van haar ervaringen als kind van haar ouders en als moeder van haar kinderen.

Integrale Spiritualiteit en Zijnsoriëntatie

Jaap Schaveling recenseert het nieuwste, in 2006 verschenen, boek van Ken Wilber over Integrale Spiritualiteit. Hij legt in zijn recenserende samenvatting van dit boek onder andere een link met Zijnsoriëntatie en geeft aan welke punten voor de Zijnsvisie van belang zou kunnen zijn. Daarnaast schuwt Schaveling de kritiek, in dit geval naar Wilber, niet.

‘De Volmaakte Staat’ – een boekimpressie

Een boekimpressie van het nieuwste boek van Hans Knibbe, ‘De Volmaakte Staat’, wordt gegeven door Anne-Riet de Boer. Dit boek is gebaseerd op de transcripten van een drieweekse retraite op Holy Island in Schotland. De lezer wordt vanaf de eerste regels meegenomen in het enthousiasme van De Boer. Een feest van herkenning voor een ieder die de retraite heeft meegemaakt, maar ook een prikkelende boekimpressie voor zij die meer bekendheid willen krijgen met zogenoemde ‘non-meditation’.

Cirkel 33

€ 7,50

Het pad en de leraar

Hans Knibbe vestigt in dit artikel de aandacht op de recente ingrijpende ontwikkelingen die de School voor Zijnsoriëntatie doormaakt. De keuze voor het pad voor levenskunst is er een. Een andere is het Spiritueel Leraarschap van Hans zelf. In dit artikel beschrijft hij beide keuzes, en de achterliggende gedachten, als een organische ontwikkeling.

The Future of the Student-Teacher Relationship

Elizabeth Debold, redacteur van What is Enlightenment, neemt ons mee op een ontdekkingsreis naar het thema hedendaags ‘guru-schap’. Met de behandeling van aspecten als ‘integriteit’ en ‘discipline’, sluit haar artikel aan op de actuele discussie over de verhouding ‘spiritueel leraar – leerling’.

Eren van familierelaties

Staflid en Cirkelredacteur Rianne van Rijsewijk deelt met de lezer haar gedachten en ervaringen rondom de door haar ontwikkelde themaworkshop ‘Eren van familierelaties’. Ontwortelen, de bereidheid tot dakloos zijn, is in haar visie een voorwaarde om te kunnen herwortelen.

Wakker worden in de vrijheid van Zijn

Met een korte bijdrage, getiteld ‘Wakker worden in de vrijheid van Zijn’ schreef Elske Zwart een heldere en verfrissende stuk waar alle lezers die met (meditatie-)groepen werken hun voordeel mee kunnen doen: een korte maar diepgaande geheugensteun, die je iedereen mee zou willen geven die het spirituele pad wil gaan.

Adolescentie en Zijnsoriëntatie

Smadar Gural heeft veel ervaring in het werken met adolescenten. In klare taal vertelt zij over haar ervaringen en werpt een stralend licht op mogelijkheden en onmogelijkheden in het werken met deze groep cliënten.

Evolutionair Leiderschap

Jaap Schaveling recenseert het boek ‘Evolutionair leiderschap’ van Peter Merry, co-directeur van het Center for Human Emergence Nederland. Diens boek beschrijft aan de hand van Spiral Dynamics en het integrale model van Wilber een begaanbaar pad voor leiders in organisaties. De recensent heeft, naast lof, een reeks kritische noten te kraken. Aanbevolen
voor iedereen die affiniteit heeft met (transpersoonlijk) leiderschap.

Cirkel 32

€ 7,50

Zicht, meditatie, integratie

Hans Knibbe maakt in dit artikel de lezer op een indringende wijze deelgenoot van de retraite van de inspiratiekring op Holy Island. Met het boek ‘Het Juwelen Schip’ van Longchenpa als uitgangspunt is er drie weken lang het derde perspectief beoefend.

Horizontaal, verticaal, integraal

Frank Visser, Wilber-kenner en geïnteresseerd en kritisch volger van het Zijnsgeoriënteerde werk, reageert in zijn artikel op de involutie-evolutie discussie. Hij plaatst Zijnsoriëntatie daarmee in het licht van andere stromingen.

Zuiver in de war

Een open en persoonlijke inslag kenmerkt dit artikel van Suzanna van Boxem. Mede aan de hand van eigen pre-transverwarringen geeft zij weer hoe deze verwarringen een rol hebben gespeeld in haar ontwikkeling tot de begeleider die zij nu is.

Aandacht als therapie

Jaap Jacobs laat zien welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen Zijnsoriëntatie en de Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie. Informele training en cognitieve aspecten uit deze therapievorm kunnen volgens hem een zinvolle aanvulling zijn in de Zijnsgeoriënteerde begeleiding.

Zijn en Worden

Caroline de Waard heeft een studieus en theoretisch artikel afgeleverd onder de titel ‘Zijn en Worden’. Zij zet zich uiteen met ontwikkelingslijnen, het zelf, ego, zijn en worden en alle relaties hiertussen.

En verder:

In de neerslag van gesprekken met Harri Vermunt schetst Paulien ’t Hoen in ‘De achtste dag’ een persoonlijk beeld van de integratie van de Zijnsvisie in een bijzonder leven.

Cirkel 31

€ 7,50

Seksualiteit in de partnerrelatie

Hans Knibbe schrijft over seksualiteit in de partnerrelatie aan de hand van fragmenten uit een workshop. De deelnemende paren worden uitgenodigd om vastgeroeste beelden en patronen los te laten en de deuren en ramen van hun relatie te openen voor de vrije seksuele energie.

Double vision: duality and Nonduality in Human Experience

John Welwood, schrijver en psychotherapeut over onvoorwaardelijke aanwezigheid en hoe relaties ons uitdagen het ontwaakte hart en ‘basic goodness’ te verwerkelijken. Engels.

Het involutie-evolutiemodel – Zijnsoriëntatie als spiritueel pad

Paula van Lammeren vervolgt haar theoretische denkwerk over het weergeven van de uitgangspunten van Zijnsoriëntatie in modellen.

Spiritueel materialisme doorzien

Cuny Berkhout onderzoekt in ‘spiritueel materialisme doorzien’ de overdrachten naar de Zijnsdimensie van zichzelf en haar cliënten.

Het menselijk hart

Casper Post Uiterweer schrijft als antroposofisch huisarts over biologische feiten van de menselijke fysiologie, fenomenologie en de non-duale benadering.

En verder

Meesterschap: ontwikkelen of herinneren? Recensie van het boek ‘vrije ruimte’ door Paul Beekers, Rose-Anne Mutsaers, Eric van Vessem.
Zondaars, kom uit uw schulp! Reactie van Noor van der Werf op artikel van Hans Knibbe Knibbe over Zijnsoriëntatie en de verbinding met de maatschappij.

Cirkel 30

€ 7,50

Zijnsoriëntatie en de verbinding met de maatschappij

Hans Knibbe spoort ons aan om voorbij onze seksangst te gaan en onze Vorm tot uitdrukking te brengen. Het is onze verantwoordelijkheid om met onze eigen kleur bij te dragen aan het totaal. De gemeenschap heeft geen kloon nodig, maar een levend, uniek en origineel mens.

Een meebouwer zwaait af

Interview van Joost Visser met Muike Mutsaers die na meer dan tien jaar afscheid neemt als redactielid van de Cirkel. Ze kijken samen terug op jaren van hard werken en plezier.

Over het soefisme en politiek

Interview met Johan Witteveen, oud minister van financiën, president van het IMF en auteur van enkele boeken over het soefisme. Een gesprek over samenwerking in een democratie, het belang van luisteren en het pad van bereiking: het vormgeven van iets dat je echt belangrijk vindt. Door Iris de Marez Oyens en Peter Strobosch (met medewerking van Marja Blok).

Spiritualiteit voor ingenieurs

Chiel Marckmann over zijn zoektocht naar rationele verklaringen voor zijn irrationele ervaringen op de school voor Zijnsoriëntatie onder het motto ‘Denk zelf, kijk zelf, oordeel zelf en beslis zelf’.

Van God los?

Marijke Buyse verhaalt over haar worsteling tijdens de Zijnstraining met gereformeerde Godsbeelden en het zondebesef. Zij bekent hoe ze aanvankelijk het oude geloof voor het nieuwe inruilde maar dat daarmee de kous nog geheel niet af was!

En verder

‘De kleine zelfstandige’, voorbeeldzitting uit de Zijnstraining.
Ingezonden brief van Iene van Oijen over mentaliseren.

Cirkel 29

€ 2,50 (gedrukte vorm of pdf)

Zijnsoriëntatie en het werk van Otto Duintjer

Een lezing van Hans Knibbe voor de stichting Filosofie Oost West over grondeloze grond, de aard van Eros (bij Plato en in Zijnsoriëntatie) en de vitale spanning tussen Zijn en Willen.

Oorlog aan de lieve vrede!

Noor van der Werf met een beschouwing over Zijnsoriëntatie, dominante cultuur en kantelende tijdsgeest. Zij roept op tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid door bij te dragen met ‘het goud dat we in handen hebben’.

Boeddhisme en Zijnsoriëntatie

Een openhartige samenspraak tussen Ken Holmes en Hans Knibbe over de overeenkomsten en verschillen tussen Boeddhisme en Zijnsoriëntatie. Engels.

Voorbij een politiek van halve waarheden

Een interview met Frank Visser door Johan Goossen over dialoog, integrale politiek en de aantrekkingskracht van de hemel.

Zijnsoriëntatie, juist bij hechtingsstoornissen van milde aard

Jeannette Wijsman met een bijdrage over mentaliseren en spiegelen vanuit Meesterschap in reactie op het artikel van Iene van Oijen in het vorige nummer.

En verder

Mannen in de school. Douwe Kamstra doet verslag van een levendige discussie.
Ode aan de Liefde. Verslag van een lezing van A.H. Almaas door Ineke Vernooy.

Cirkel 28

€ 2,50 (pdf)

Gebaren in meditatie

Hans Knibbe over de meditatie-instructie van de drie ‘voorbereidende’ gebaren. Een uitnodiging aan iedereen om de discipline van vrijheid, geluk en speelsheid dagelijks te beoefenen.

Mentaliseren en spiegelen vanuit Meesterschap

Iene van Oijen legt in dit artikel haar oor te luister bij hechtingstheoretici. Hoe mentalisatie en Meesterlijk spiegelen kan voorkomen dat psychologische patronen van de ene generatie op de andere worden doorgegeven.

Over obstakels en stapstenen

Rianne van Rijsewijk over obstakels en stapstenen in het ontwikkelingsproces van studenten in de Zijnstraining. Interessant voor beginnende en gevorderde beoefenaars van het spirituele pad.

De verticale en de horizontale as

Paula van Lammeren met een gedegen inhoudelijke bijdrage aan de theorieontwikkeling door een ordening aan te brengen in gebruikte modellen.

Spiritueel materialisme

Cuny Berkhout over hoop, teleurstelling en zelfbedrog op het spirituele pad.

Verzoening met ‘alleen zijn’ als start van individuatie

Mirjam Terpstra over alleen zijn en veiligheid zoeken in relaties. Combinatie van persoonlijke ervaringen en theorie.

De lotus en het licht

Verslag van een studieweekend met Ken Holmes door Francisca van de Steen.

Cirkel 27

€ 2,50 (pdf)

De Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze

Hans Knibbe over zijn huidige kijk op de visie en werkwijze. Een bondig, fris en inspirerend artikel.

Weg en doel zijn één

Muike Mutsaers over meditatie. Zij nodigt ons uit om niet alleen op het meditatiekussen maar ook in het leven van alledag, ons volle potentieel te leven.

John Welwood in Nederland

Frans Vreeburg en Jelly Beets maakten een uitgebreid en inhoudelijk verslag van het bezoek van de Amerikaanse schrijver en psychotherapeut John Welwood aan Nederland.

De weg naar jezelf is de weg naar God

Ton Kamphof met een persoonlijk document over vreugde, lijden en de weg van het Hart.

Een krijsende kraai

Elia van der Kant over haar ervaringen in het speciaal onderwijs waar zij, geholpen door de Zijnsvisie, een relatie opbouwt met een groep kinderen die als bijzonder moeilijk te boek staat.

Open Space Technology: een geïnspireerde werkvorm voor grote groepen

Koos de Heer introduceert ons in de wereld van de ‘Open Space Technology’, een werkwijze voor grote groepen die hij toepast in bedrijven en waarin hij veel Zijnsgeoriënteerde elementen herkent.

Ondiepe aders en de Wet van de Twee Voeten

Stan Boshouwers en Marinet Ritz beschrijven hun ervaringen met ‘Open Space Technology’ in het werken met een groep HBO-docenten.

Cirkel 26

€ 2,50 (gedrukte vorm of pdf)

Verkennend onderzoek naar persoonlijke en spirituele ontwikkeling bij studenten

Hans Knibbe beschrijft een eerste verkennend onderzoek naar de persoonlijke en spirituele ontwikkeling onder een groep afgestudeerde studenten van de professionele training.

De Cirkel-enquête

De resultaten Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars beschrijven de resultaten van het tevredenheidsonderzoek naar het tijdschrift de Cirkel, inclusief een reactie van de redactie.

Stemmen horen als Boeddhakwaliteit

Guus Jongen beschrijft zijn ervaringen als psychiater met het werken met mensen die stemmen horen.

En verder

Ton Kamphof doet verslag van de studiedag ‘de mystieke en wereldse spiritualiteit van de klassieke filosofen’.
Peter Strobosch doet verslag van een conferentie met Don Beck over Spiral Dynamics.
Antinka Silver doet verslag van de studiedag stervensbegeleiding.

Cirkel 25

€ 2,50 (gedrukte vorm of pdf)

Involutie en evolutie in de praktijk van het Zijnsgeoriënteerde werk

Hans Knibbe werkt de idee van de involutie-evolutiebeweging van de Geest verder uit op het niveau van de Zijnsgeoriënteerde werkwijzen en
de processen die daaruit ontstaan.

Rafelig bestaan

Bertken Mensink licht haar visie toe op het omgaan met chronische pijn en vermoeidheid.

Vrede sluiten met Oorlog

Noor van der Werf over het leren omgaan met haat in de Zijnstraining en de verfrissende wind die dat door haar bestaan deed waaien.

Twee teksten van Padmasambhava

Prachtige oude teksten van Padmasambhava vertaald en ingeleid door Hans Knibbe.

En verder

Interview met Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk over hun boek ‘Geïnspireerd leven en werken’.
Nettie Witte-Sengers verbindt bijbelteksten en begrippen in de Zijnsvisie.
Boekbespreking van ‘Psychologie van de Ontwaking’ van John Welwood.

Cirkel 24

€ 2,50 (pdf)

De pre-transverwarring. Deel 3

Hans Knibbe werkt het begrippenpaar involutie en evolutie uit en laat de lezer zien hoe worden en Zijn nooit gescheiden zijn van elkaar.

Stoeien met de Gestalte

Juul Jurna schrijft in dit artikel over de kracht en doordringendheid van het Gestaltewerk en beschrijft enkele valkuilen.

Leven zonder vangnet

Famke van Halteren gaat in op de waarheid van de bedoelingloosheid van leven. En hoe het rusten daarin ons dakloos thuis doet zijn.

En verder

Nettie Witte over haar inspiratie en motivatie om het Zijnsgeoriënteerde pad te gaan.
Een vervolg van ‘Het Wilber Debat’ met bijdragen van Jos
Kessels, Frank Visser en Anne van Marion-Weijer.
Een handzame literatuurlijst over psychiatrie van Arjan Vlasman.

Cirkel 23

€ 2,50 (pdf)

De pre-trans verwarring. Deel twee

Hans Knibbe legt in een tweede deel over de pre-transverwarring het Zijnsgeoriënteerde werk langs de meetlat. Met name de werkwijzen van de val en van de niet-herkende boeddha-kwaliteit bekijkt hij opnieuw kritisch.

Eraan gaan

Marinet Ritz’ artikel speelt zich af binnen het spanningsveld van zoeken en strijd enerzijds en weet hebben van de non-lineaire realiteit anderzijds. De uitdagingen als het gaat om individuatie en actualisatie, worden bijzonder goed beschreven.

Toveren en onttoveren met tonglen

Jeroen de Bruin geeft een toegankelijke beschrijving van tonglen, een boeddhistische meditatie-methode in het dagelijks leven.

Dansend op en neer de bewustzijnsladder

Marc Wenselaers bestudeert en vergelijkt in zijn artikel enkele belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen de bewustzijnsladders van Ken Wilber en Hans Knibbe.

‘Ken Wilber · denken als passie’ van Frank Visser (boekbespreking)

Johan Goossens geeft in deze bespreking allereerst een beknopt inhoudsoverzicht van Vissers werk. Dit wordt gelardeerd door twee korte persoonlijke impressies. Jos Kessels hanteert daarna een prikkelende pen en geeft met zijn betoog een aanzet tot een nader dispuut over de mogelijkheid of onmogelijkheid, om het veld van de spirituele ervaring op een wetenschappelijk verantwoorde manier te bestuderen.

Cirkel 22

€ 2,50 (pdf)

Pre-transverwarring. Deel 1

In een eerste deel over dit onderwerp, beschrijft Hans Knibbe hoe hij zelf deze verwarring beleeft heeft en hoe die naar zijn idee nog aanwezig is in het humanistische therapieveld.

Leven in het brandpunt

Marinet Ritz schrijft over de balans tussen vorm en overgave. Een weergave van een zoektocht naar waarheid in een roerige tijd.

Bedding geven, bedding zijn

Over de relatie tussen moeder en kind. Over de wens een veilige wereld te creëren voor onze kinderen en de ontnuchtering door het leven zelf. Over liefde en realisme, door Juul Jurna.

In de ban van de adem

Ineke Vernooy in een poëtich relaas over het mysterie van (het werken met) de adem.

Ken Wilber in de Doelenstraat

Lezenswaardig verslag van een studiedag over de pre-transverwarring. Met aandacht voor (verschillen en overeenkomsten in) het werk van Ken Wilber en Hans Knibbe.

‘You cannot put your finger on God’

Nettie Witte-Sengers geeft haar visie op de idee ‘dat het goddelijke iets dynamisch is’.

Literatuur over psychiatrie en spiritualiteit

Arjan Vlasman stelde een literatuurlijst samen rondom de trefwoorden psychiatrie en spiritualiteit.

Cirkel 21

€ 2,50 (gedrukte vorm of pdf)

De werkwijzen van het tweede perspectief

Dit artikel is een voorpublicatie van het Handboek Zijnsoriëntatie en gaat over het werken met de visualisatie van het huis van Zijn en de Gestalte van Zijn. Hans Knibbe.

Bespiegelingen over leven en sterven

Een scriptie in het kader van de bewustzijnstraining met een combinatie van theorie, poëzie en persoonlijke ervaringen. Wichert Duyvendak.

Zijnsoriëntatie & Psychiatrie

Deel 2 Tweede deel van het artikel over de mogelijkheden van Zijnsgeoriënteerd werken met mensen met psychiatrische problemen. Dit keer aandacht voor de praktijk, waarin beschrijvingen van cliënten, gebruikte interventies en methoden. Arjan Vlasman.

De boeken van A.H.Almaas

Het vierde deel van een serie samenvattingen van de boeken van A.H. Almaas over ‘The Pearl beyond price’. Hans Messelink.

Cirkel 20

€ 2,50 (pdf)

De kunst van in relatie zijn, deel 2

Hans Knibbe vervolgt zijn artikel uit nr. 19 over relaties. Nu ook praktische handvaten, tips en regels voor communicatie.

Zijnsoriëntatie & Psychiatrie, deel 1

Arjan Vlasman beschrijft welke modellen en theorieën hem inspireren en helpen in zijn werk als psychiater.

Sterke tantes met tragische levens

Mirjam Sigling over de integratie van reguliere behandelstrategieën binnen het Zijnsgeoriënteerde perspectief in het werken met vrouwen met een Dissociatieve Identiteits Stoornis.

De pré/trans verwarring

Frank Visser geeft bespiegelingen over het werk van Almaas, Wilber en Knibbe rondom het thema van de pré/trans verwarring in de transpersoonlijke psychologie.

Weg van chocolade

Hilde Backus schrijft in een persoonlijk relaas over eetverslaving en het pad dat zij daarin bewandelt.

Adogmatisme, als de gouden middenweg tussen de verkrampingen van
scepticisme en dogmatisme

Deel 2. Ed Vermeulen maakt zijn lijvige artikel compleet. Hans Knibbe bedankt Vermeulen voor en complimenteert hem in een openbare brief met zijn denkwerk.

En verder

Reactie op het artikel van Frank Visser; Hans Knibbe geeft Visser op enkele punten repliek. Dit met het doel een vruchtbare dialoog op gang te brengen.

Cirkel 19

€ 2,50 (pdf)

De kunst van in relatie zijn, deel I

Hans Knibbe over relaties en waarom we in relaties het beste maar ook het slechtste van onszelf tegenkomen.

Mijn antwoord aan God

Elske Zwart over haar streven naar volmaakt zijn. In de mislukking van dit levensproject leert zij de ware betekenis en vreugde van Volmaakt Zijn kennen.

Adogmatisme, deel 1 en 2

Ed Vermeulen over adogmatisme als gouden middenweg tussen de verkrampingen van scepticisme en dogmatisme.

Loflied

Rianne van Rijsewijk vraagt zich af waarom zij in strijd leeft met de waarheid dat alles om te beginnen al helemaal goed is. Een persoonlijk verslag met citaten.

The Pearl beyond hate

Gerard Kessels beschrijft hij hoe haat hem in het dagelijks leven doet balanceren tussen destructie en creatie. Geïllustreerd met persoonlijke en theoretische fragmenten.

Cirkel 18

€ 2,50 (pdf)

Reinigingsmeditatie

Hans Knibbe beschrijft de wijze waarop de reinigingsmeditatie in de school voor Zijnsoriëntatie wordt aangeboden en beoefend.

Liefde voor waarheid

In dit artikel gaat Peter Kok in op de manier waarop we het contact met liefde en waarheid kwijtraken en weer kunnen hervinden. Hij laat zien hoe ‘waarheid’ het leven zèlf is en hoe het Ene zich uitdrukt in het oneindige spel van vormen.

Wijzen van zien, wijzen van spreken

Jos Kessels die zogenaamde socratische gesprekken in organisaties voert, betoogt dat de kern van de socratische methode gelegen is in het zoeken van een specifieke houding en dus niet alleen in het zoeken van een specifieke inhoud. Zonder per se een brug te slaan tussen de Zijnsgeoriënteerde visie en ‘zijn’ socratische gedachtengoed en werkwijze, nodigt de auteur de lezer op onverwachte momenten uit om na te denken over overeenkomsten en verschillen.

“Als ik niet ‘werk’, ben ik op mijn best”

Johan Goossens interviewt Hella Ritz, student aan de School voor Zijnsoriëntatie en tevens organisatieadviseur bij Kern Konsult. Zij weet op een levendige manier te verhalen hoe zij ‘meesterschap’ op haar arbeidsterrein gestalte tracht te geven.

De tempel van de relatie

In dit uitgebreid persoonlijk verslag schrijft Simone Vroom over de relatieworkshop die in november 1998 plaatsvond. Het is een vloeiende weergave van het aangeboden theoretische kader, de thema’s en structuren in de training en haar eigen ervaringen.

De boeken van A.H.Almaas – deel 3A

Met dit artikel vervolgt Hans Messelink zijn serie over het werk van A.H.Almaas en bespreekt hij het eerste deel uit de ‘Diamond Mind’ serie: “The Void” oftewel “Het Niets”.

Cirkel 17

€ 2,50 (pdf)

De werkwijze van de drie perspectieven

Een markant artikel van Hans Knibbe waarin de onderlinge verhouding tussen de perspectieven qua visie en methodiek op een zodanige wijze wordt verhelderd, dat het beschouwd kan worden als een mijlpaal in het Zijnsgeoriënteerde werk.

Negatieve overdracht

In dit artikel snijdt lene van Oijen een veelbesproken en gevoelig onderwerp aan. Haar theoretische beschouwing, werkwijzen en persoonlijke ervaring bieden de lezer stof tot nadenken.

De wijsheid in de weigering

Elske Zwart, loopbaanconsulente, beschrijft op inspirerende wijze de vele gezichten van weigering van haar cliënten.

Een duik in het succes van een therapeut

Een samenvatting van onderzoeksresultaten en klinische bevindingen over geslaagde en mislukte therapeutische relaties zoals beschreven in het Handboek Integratieve Psychotherapie. Rianne van Rijsewijk.

Cirkel 16

€ 2,50 (pdf)

Individuatie of verlichting

In deze bijdrage reageert Hilda Bergsma op het in Cirkel 15 verschenen artikel van Hans Knibbe: “Voorbij het onderscheid psychotherapie-spiritualiteit”. Vanuit haar ervaring met de Zijnsvisie en het Boeddhisme geeft Hilda aan op welke punten zij van mening verschilt met Hans Knibbe. Inclusief een reactie van Hans Knibbe.

Een vraag, een krijger, een antwoord

Dit is een drieluik van Rianne van Rijsewijk waarin ze de lezer op een heldere en humoristische manier deelgenoot maakt van haar geworstel met een prangende vraag en de daaruit voortvloeiende zoektocht naar het ware antwoord.

De boeken van Almaas, deel 2

Deze keer bespreekt Hans Messelink de boeken die tezamen de “Innerlijke diamant” reeks vormen.

Geen zin, geen oorzaak, geen reden

In dagboekvorm beschrijft Antinka Silver op verfrissende wijze haar omgaan met armoede- en rijkdomsbewegingen in het leven van alledag.

Het gesprek

Dit is een bewerking van een radio-interview dat Freek Simon in 1997 met Hans Knibbe hield over het Zijnsgeoriënteerde werk.

De kloof in mij tussen “de icoon van God” en mijn zelfbeeld.

Aan de hand van persoonlijke ervaringen, haar kennis van de bijbel en theoretische inzichten neemt Nettie Witte-Sengers ons op
geïnspireerde wijze mee in haar zoeken naar eenzaamheid.

De korte route naar Zijn

Een persoonlijk verslag van Akkie van Beusekom over haar deelname aan de sexualiteitsworkshop in januari 1998.

Cirkel 15

€ 2,50 (pdf)

Voorbij het onderscheid psychotherapie-spiritualiteit

In dit artikel stelt Hans Knibbe dat de Zijnsgeoriënteerde werkwijze het onderscheid tussen psychotherapie en spiritualiteit overstijgt en benoemt hij op prikkelende wijze de verschillen en overeenkomsten met aanverwante stromingen, zoals de humanistische therapieën, het Boeddhisme en het werk van Almaas.

Lessen in rijkdom: de hemel op aarde

Een prachtige studie naar het niet-duale, aan de hand van lichaam en vorm. Door Dinja van Gestel.

De boeken van Almaas

In dit eerste deel van een driedelige serie over de boeken van Almaas vat Hans Messelink op heldere wijze de volgende boeken samen: “The elixer of enlightenment”, “Essence” en “Lumineus night’s journey”.

Nee in de wasmand

Een praktisch zelfonderzoek naar weigering en omgaan met kwaadheid in het leven van Flore Slob.

Happy end

Onderkoelde overpeinzingen rond het thema “gelukkig worden”, tijdens een verblijf in Canada, Lex Zöllner.

Cirkel 14

€ 2,50 (pdf)

Ontwikkeling van de School voor Zijnsoriëntatie in tien jaar

Hans Knibbe beschrijft de ontwikkeling, die plaatsvond binnen de school als individuatie: een eigen vorm, niet te vatten onder het begrip spirituele stroming en niet onder therapeutische methode.

Meesterlijk moederschap

Cuny Berkhout geeft weer hoe zij in het omgaan met haar kinderen de Zijnsgeoriënteerde visie is gaan toepassen, en welke hindernissen en inzichten zij hierbij tegenkwam.

Mannen in therapie

Peter Kok en Hans Knibbe laten zien hoe dit onderwerp in een supervisiezitting aan de orde kwam.

“De boodschap dat ik niet hoef te veranderen, raakt me nog
steeds.”

Interview met Ed Abeln waarin de ontwikkeling van de School voor Zijnsoriëntatie, gezien door een leerling (en later assistent-opleider) van het eerste uur, aan bod komt.

Cirkel 13

€ 2,50 (pdf)

Neurose als niet herkende boeddha-kwaliteit

In dit artikel neemt Hans Knibbe de lezer mee in een diepe doorblik in de structuur van onze geest en beschrijft hij het ontstaan van de ik-kramp als een psychologisch noodzakelijke stolling van de Zijnsstraling.

Ongewenst kinderloos

Jeannette Perabo beschrijft hoe de Zijnsgeoriënteerde visie een ondersteuning biedt bij het omgaan met vruchtbaarheidsproblemen en tevens de poort opent naar het ontluiken van nieuwe, onvermoede kwaliteiten.

Wie ik ben

In deze ode aan de Zijnsdimensie laat Barbara Campbell ons aan de hand van persoonlijke ervaringen en inzichten, zien, hoe identificatie met zowel ‘kleine ik’ als ‘grote ik’ haar afscheidt van de oneindige ruimte van Nu.

Transformatie

In deze eindscriptie vertelt Willem Arend Siere waargebeurde verhalen van sessies met de focus op dat wat transformeert, voorzien van inspirerende teksten en commentaren.

Cirkel 12

€ 2,50 (pdf)

Wakkerte en presentie

Dit artikel van Hans Knibbe is een bewerking van een deel van het verbatim van de Zomerworkshop 1995. Het geeft een indruk van één van de belangrijkste aspecten van het Zijnsgeoriënteerde werk: het trainen van het bewust-zijn.

Leren rusten in je ware aard

Een interview van Marleen van Venrooij met lene van Oijen, waarin wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van de Bewustzijnstraining in de afgelopen drie jaar.

Zichtbare leegte

Trui Punt neemt de lezer in dit artikel mee tijdens de totstandkoming van het kunstwerk. Ze beschrijft de verschillen tussen ‘schilderen vanuit zoeken’ en ‘schilderen vanuit Zijn’.

Eigen wil is eigen wijsheid

Marleen van Venrooij verkent in dit artikel het thema ‘willen’ in relatie tot de Zijnsgeoriënteerde visie.

Onthechting en identiteit

Peter Kok onderzoekt in dit artikel wat er met ‘ik’ gebeurt als je onthecht. Hij beschrijft hoe een krampachtig ‘ik’ zich onderscheidt van een vrij ‘ik’ en wat de status is van dit autonome vrije ‘ik’.

Cirkel 11

€ 2,50 (pdf)

Spiritualiteit en individuatie

Hans Knibbe houdt een theoretische beschouwing over de onderliggende dynamiek die volgens hem speelt bij het emotioneel vastlopen van volgelingen van een spirituele stroming. Het gaat daarbij om de splitsing tussen het ‘Rusten en Zijn’ en het ‘doen wat je wilt’.

Last en leed op het Boeddhistische en Zijnsgeoriënteerde pad

Gerda van Wingerden beschrijft haar ervaringen met het Boeddhisme en met de Zijnsgeoriënteerde School. Ze benoemt overeenkomsten en verschillen met betrekking tot fenomenen als ‘ik’, overdracht en de relatie leraar/leerling.

Terugblik op het Pad

Ineke Bakker geeft in grote lijnen de filosofie en de werkmethode van de spirituele gemeenschap ‘Het Pad’ weer. Ze benoemt een aantal overeenkomsten en verschillen tussen Het Pad en de Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en besluit met haar visie op het Pad.

Overgave en vernedering

Lex Zöllner was jarenlang actief betrokken bij de School voor Filosofie. In dit artikel doet hij verslag als verdwaalde reiziger in een woestijn van wijsheid.

Op zoek naar het Heilige Geheim

Alok van Loon was zowel in de beweging rondom Osho actief, als betrokken bij het Tibetaans boeddhisme. Ze beschrijft haar verlangen om ‘Met God te wezen’ en analyseert haar valkuilen op haar pad naar verlichting.

Cirkel 10

€ 2,50 (pdf)

Overdracht naar de Zijnsdimensie

Hans Knibbe vervolgt zijn artikelenreeks over overdracht.

Zijn of worden

Lex Zöllner beschrijft essentiële verschillen tussen Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en psychosynthese.

Het Land der Liefde

Dwaaltochten en ontmoetingen. Marion Beugels schrijft over het thema liefde in diverse varianten.

Zitten en Zijn

In dit artikel gaat Muike Mutsaers in op de relatie tussen meditatie en Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en Bewustzijnstraining.

Cirkel 9

€ 2,50 (pdf)

Tegenoverdracht

Een artikel waarin het verschijnsel dat elke therapeut in zijn/haar werk tegenkomt, nl. tegenoverdracht op prikkelende wijze wordt beschreven. Hans Knibbe.

NU

In dit artikel wordt het NU bekeken vanuit de drie perspectieven zoals deze zijn ontwikkeld binnen de Zijnsgeoriënteerde theorie. Herman Soppe.

Een Hemelvlucht. Zoektocht naar de Aard van Bewustzijn

In dit artikel waarbij de aard van bewustzijn centraal staat, wordt een poging ondernomen deze te doorgronden, zonder de illusie te hebben wat het in wezen is, geheel te doorgronden. Lex Zöllner.

Cirkel 8

€ 2,50 (pdf)

Een Zijnsgeoriënteerde visie op overdracht

Een artikel waarin het fenomeen overdracht nader onderzocht wordt. Het is m.n. bedoeld voor studenten aan de opleiding voor Zijnsgeoriënteerde psychotherapie. Hans Knibbe.

Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en psychosynthese

Een levensbeschouwelijke visie van twee scholen in de psychotherapie. Een artikel waarin de overeenkomsten en verschillen nader onder de loupe genomen worden. Paula Teutscher.

Vader-dochter relatie

Artikel waarin een bijdrage wordt geleverd aan de theorievorming over de invloed van de vader op de psychologische ontwikkeling van de dochter. lene van Oijen.

Zijnsgeoriënteerde psychotherapie: een spirituele psychotherapie

Een artikel, ooit eerder verschenen in Bres, waarin uiteengezet wordt dat psychotherapie en spiritualiteit heel goed gecombineerd kunnen worden. Tevens worden in dit artikel de essentiële begrippen, die ten grondslag liggen aan Zijnsgeoriënteerde psychotherapie, opnieuw uiteengezet. Hans Knibbe.

Boekbespreking: Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven van Sogyal
Rinpoche

Door Hilda Bergsma.

Cirkel 7

€ 2,50 (pdf)

Het oog van de Boeddha

Artikel over ons vermogen om met de ‘ogen van de Boeddha’ te kijken, dat wil zeggen vanuit het tweede of derde perspectief. Hans Knibbe.

Het reflecterend oog

Scriptie over de betekenis van het begrip reflectie en de rol ervan in de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens. Hilda Bergsma.

Moeder Zijn

Scriptie over ervaringen rondom zwangerschap, bevallen en moeder Zijn. José van Dijk.

Overdracht, verliefdheid, liefde

Scriptie waarin deze drie begrippen worden uitgewerkt, zowel met behulp van persoonlijke ervaringen als aan de hand van de theorie van de ‘drie perspectieven’. Iene van Oijen.

Cirkel 6

€ 2,50 (pdf)

De splitsing in strategische en teruggetrokken zelf

Een artikel over de ontstaanswijze en dynamiek van de gevoelsmatige splitsing tussen strategisch en teruggetrokken zelf. Hans Knibbe.

Overgave

Een scriptie over enkele aspecten van dit thema, mede naar aanleiding van een bezoek aan de ashram van Sai Baba. Lex Zöllner.

Relatie tussen de begrippen Gestalte van het Zijn, Heilige Geest en
innerlijke Goeroe

Een scriptie over de vergelijking van het begrip ‘innerlijke leiding’ in een aantal religieuze stromingen. Hans Messelink.

Schaamte in therapie

Scriptie over de aard van de schaamte-ervaring, de oorsprong ervan en de manier waarop volgens de auteur een therapeut met schaamte moet omgaan. Herman Soppe.

Voice Dialogue, een methode en visie die past bij Zop

Uiteenzetting van deze methode en vergelijking met Zop. Paula Teutscher

En verder

Gesprekken met Jeroen Witkam over zijn Boek ‘Het Geopende Oog’.
Interview met Jeroen Witkam, monnik in een Trappistenklooster. Chris Kersten.

Cirkel 5

€ 2,50 (pdf)

Het Ene en het vele

Een artikel over de dynamiek tussen eenheid en afgescheidenheid, symbiose en differentiatie. Hans Knibbe.

Een zoektocht naar liefde. Over symbiose in de relatie

Verhandeling over enkele aspecten van de liefde, o.a.altruïsme en narcisme. Ben van Gelder.

Waarnemen

Beschouwing over waarnemen: wat gebeurt er als je kijkt? Een persoonlijk en theoretisch stuk (o.a. boeddhistische visie op ego). Ed Abeln.

Lichaamswerk en de Zijnsdimensie

Over de rol van het lichaam en de visie daarop in mystieke tradities. Elli Romijnders.

En verder

Boekbespreking: ‘Het geopende oog’ van Jeroen Witkam.
Een boek over de weg naar diepte-inkeer. Chris Kersten.
Boekbespreking: ‘Vingerwijzingen van Shri Nisargadatta Maharaj’. Een boek geschreven door Ramesh S. Balsekar over deze goeroe uit India. Ed Abeln.
De therapeut als zelfstandige ondernemer. Financiële aspecten van het ondernemerschap. Jos Klaassen.

Cirkel 4

€ 2,50 (pdf)

Zijnsmeditatie

Een uitgebreide uiteenzetting over wat Zijnsmeditatie wel en niet is. Hans Knibbe.

De zin van het zinloze ritueel

Over de zinloze handeling als ritueel: een benadering vanuit een filosofisch en antropologisch gezichtspunt. Gert de Boer.

Symbiose en containment en waar gaat het om in psychotherapie?

Een visie op symbiose en containment, met o.a. aandacht voor psychodrama. Eline Brinkhof.

Crisis als kans of de weg voorbij de angst

De midlife crisis als aanleiding tot vernieuwing. Annet Grob.

Boekbespreking: de boeken van A.H. Almaas

Door Trix Israels.

Houding ten opzichte van ziekte en pijn

De verschillende fasen in het ziekteproces. Roelie Stammis.

Doodgaan, ongewoon of doodgewoon?

Over het stervensproces en stervensbegeleiding. Anneke Soppe-Van Kooten.

Cirkel 3

€ 2,50 (pdf)

Zijnsgeoriënteerde psychotherapie en bewustzijnstraining: een
spirituele stroming?

Over raakvlakken en grenzen tussen Zop en spirituele disciplines. Hans Knibbe.

Rituelen en Tantra

Mogelijkheden en gevaren van rituelen. Viram Verberk.

Cirkel 2

€ 2,50 (pdf)

De drie perspectieven

Drie wijzen waarop de Zijnsdimensie vorm krijgt in de Zijnsgeoriënteerde psychotherapie. Hans Knibbe.

Vorm en vormloosheid

De relatie tussen vorm en vormloosheid. José van Dijk.

Vrouwenhulpverlening en ZOP

Vergelijking van de uitgangspunten van vrouwenhulpverlening en Zop. lene van Oijen.

Cirkel 1

€ 2,50 (pdf)

Zien als contactfenomeen

Een psychotherapeutische visie op het proces van kijken en zien. Hans Knibbe.

Transpersoonlijke geneeskunde en oogheelkunde

Oogheelkunde in transpersoonlijk perspectief. Willemien Manschot.

The path of least resistance (De weg van de minste weerstand)

Boekbespreking van het boek van Robert Fritz. Trix Israels.

Het huis van je ouders en het Huis van Zijn

Twee manieren waarop je de gevoelsmatige werkelijkheid kunt creëren. Hans Knibbe.

Scroll naar boven