Een prachtige jubileummaand

De afgelopen meimaand stond in het teken van de Maand van Zijnsoriëntatie. Een maand waarin veel activiteiten georganiseerd én bezocht zijn om het 25-jarig bestaan van de School voor Zijnsoriëntatie te vieren. Met als hoogtepunt de prachtige jubileumviering.

We kijken terug op een bijzondere maand. Met onder andere de netwerkdag die veel belangstelling oogstte en waar deelnemers met veel enthousiasme op terugkijken. Iedereen is het erover eens: dit vraagt om een vervolg. De komende tijd wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Ook het Levenskunstgesprek met Nico Tydeman is zeer enthousiast ontvangen. Wat een bijzondere ontmoeting met een bijzondere spiritueel leraar. De staf van de school hoopt ook in de toekomst nog eens in gesprek te gaan met Nico Tydeman. Op linkedin en in de wandelgangen wordt nog flink nagesproken over de visie van Tydeman op onder andere de morele agenda, een onderwerp waar al eerder Joep Dohmen een uitgesproken mening over heeft. Wordt vervolgd!

Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars hebben samen een presentatie gegeven over de eerste onderzoeksresultaten: Laat Zijnsoriëntatie zich meten. Het antwoord is: JA. In subgroepjes is vervolgens nagepraat wat de betekenis hiervan is voor Zijnsoriëntatie. De komende tijd wordt vooral aandacht gegeven over de wijze waarop de onderzoek gepubliceerd kan gaan worden.

Dan de Cirkel: wat heeft de redactie een prachtig jubileumnummer samengesteld. Met mooie artikelen maar vooral ook: met een helder beeld op alle Zijnsgeoriënteerde holons. Dit jubileumnummer is echt een cadeautje.

Naast deze activiteiten die centraal georganiseerd waren, hebben er nog veel meer activiteiten plaatsgevonden. Bijzondere en inspirerende workshops, georganiseerd door Zijnsgeoriënteerde begeleiders in Nederland en België. Dankzij hen is er een heel rijk palet ontstaan aan feestelijke jubileumactiviteiten.

De Maand van Zijnsoriëntatie is afgesloten met de jubileumviering. Wat een bijzonder feest in de Horst in Driebergen. Wat een schoonheid en een mooi samenzijn voor iedereen uit de Zijnsgeoriënteerde holons. Van de allereerste opleidingsgroep tot en met de besturen van de holons; en van de ‘mannen’ van de school tot de zingende leden van de Inspiratiekring… Hans Knibbe en Iene van Oijen én de voltallige staf zijn echt in het zonnetje gezet. Met een feest dat een feest was voor het hele holon. De ballonnen zorgden voor een feestelijke afronding: ZO de wereld in. Een feest om op terug te kijken. De foto-impressie volgt binnenkort.

Veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt om dit jubileum tot een succes te laten zijn!

Scroll naar boven