Presentatie van de Stichting op bijeenkomst studenten Zijnstraining

Zaterdagmiddag 26 oktober is er een bijeenkomst van studenten van de Zijnstraining geweest. Hans Knibbe ging dieper in op het ‘Padloperschap’ – de beoefening van levenskunst zoals dat binnen Zijnsoriëntatie wordt aangeboden.
Iene van Oijen vertelde over de intensieve vakopleiding tot Leraar Zijnsoriëntatie.

De rest van de middag was er ruimte voor presentatie van de verschillende holons:

  • De Zijnskring (groep van padlopers die zich heeft gecommitteerd aan Zijnsoriëntatie en het volgen van studiedagen en leergangen)
  • De Stichting Zijnsoriëntatie (de stichting die het Zijnsgeoriënteerde gedachtegoed naar buiten wil brengen en beschikbaar wil maken)
  • De redactie van het tijdschrift over Zijnsoriëntatie “de Cirkel”
  • De BvZB/ BZL Beroepsvereniging van Leraren Zijnsoriëntatie

De Stichting heeft een indruk gegeven van de huidige en toekomstige activiteiten. Zodra nieuwe ideeën vorm krijgen vermelden we ze hier graag.
Voor wie deze middag aanwezig was, en wil reageren: het stichtingsbestuur is bereikbaar via stichting@zijnsorientatie o.v.v. ‘presentatie/ t.a.v. Marjolein’.

Scroll naar boven