Foto-reportage boekpresentatie 2018

Boekpresentatie van Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe

Op zaterdag 24 maart 2018 was de boekpresentatie van Gezonde Zelfliefde, waarom het nodig is en hoe je dit kunt beoefenen. Zie hieronder een impressie! Klik op de afbeelding voor een vergroting (diavoorstelling).

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]Het was een feestelijke en vooral ook inspirerende middag. Na het welkomstwoord heeft uitgever Gerolf ’t Hooft Hans Knibbe mooi toegesproken (lees hier de toespraak) en kreeg Hans het symbolische eerste exemplaar van het boek overhandigt. Daarna was het woord aan Hans zelf, over zijn motivatie om Gezonde Zelfliefde over het voetlicht te brengen.

Na een korte pauze vervolgde het programma met een gesprek over Gezonde Zelfliefde. Gesprekspartners hierin waren Hans Knibbe, André van der Braak (zen-leraar & hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities, Vrije Universiteit Amsterdam) en Annet Posthuma (leraar Zijnsoriëntatie en trainer van de cursus Gezonde Zelfliefde). Het gesprek werd geleid door Iene van Oijen (leraar Zijnsoriëntatie).

Met een toast ter afsluiting hebben we dit nieuwe boek gevierd. Met natuurlijk een hapje, drankje én de mogelijkheid om het boek te kopen én te laten signeren door Hans Knibbe.

 

Toespraak van Gerolf ’t Hooft, uitgever van Asoka

“Toen wij in 1995 uitgeverij Asoka oprichtten, was het o.a. de bedoeling een platform te creëren waarop Oost en West met elkaar in gesprek zouden kunnen komen. Er was destijds het vermoeden dat de psychologische inzichten die voortkwamen uit de meditatieve praktijken van het boeddhisme wel eens een vruchtbare bijdrage zouden kunnen leveren aan de relatief jonge westerse psychologie.  Niet voor niets behoorde al snel o.a. de Amerikaanse psycholoog Mark Epstein tot onze vaste auteurs. Velen hebben sindsdien verdienstelijk werk geleverd op dit terrein; niet alleen academisch of professioneel, ook voor wie geïnteresseerd was en is in spirituele ontwikkeling heeft de vruchtbare dialoog tussen Oost en West nieuwe perspectieven geopend en nieuwe methoden aangereikt.

Het werk van de school voor Zijnsoriëntatie kan geplaatst worden binnen deze context. En het verschijnen van het nieuwe boek van Hans Knibbe, Gezonde Zelfliefde, markeert een volgende mijlpaal op dat vlak in ons Nederlands taalgebied. We zijn als uitgeverij dan ook zeer vereerd dat wij het inspirerende werk van Hans Knibbe tot bij het geïnteresseerde publiek mogen brengen. 

Wat ik persoonlijk zeer waardeer in dit nieuwe boek is de lucide aandacht voor de vaak onderbelichte schaduwzijden van spirituele ontwikkeling, wat André van der Braak in zijn voorwoord treffend aanduidt als spirituele ‘bypassing’. Ook hier bewijst zich de kracht van de dialoog tussen Oost en West. De boeddhistische traditie heeft vanaf het allereerste begin oog gehad voor wat in het Engels de ‘corruptions of insight’ (in het Pali de zgn. ‘vipalassa) wordt genoemd. De Boeddha zelf waarschuwde zijn monniken dan ook expliciet de slang van de Dhamma niet bij de staart, maar vlak achter de kop te grijpen; zo niet, dan waren de gevolgen pijnlijk en desastreus. Het oppervlakkige beeld van een snelle en hapklare spirituele ontwikkelingsweg – het zoveelste item op de groeiende to-do-lijst van de moderne mens – eindigt in veel gevallen in ontgoocheling, frustratie en toename van lijden. Gelukkig zijn er op dit vlak ervaringsdeskundigen als Hans Knibbe, die met mededogen en empathie wijzen op de valkuilen en blinde vlekken, en hoe die te omzeilen of te gebruiken als vaardig middel op het pad naar ontwaken. Zeker in spirituele kringen wordt het pad van ontwikkeling vaak gezien als ‘weg van het zelf’, een soort centrifugale beweging weg van een toxisch centrum, het ego, dat beschouwd wordt als de bron van alle ellende. Het zelf blijft daarbij verweesd achter, onverwerkt, vaak verdrongen en afgesplitst van de dagelijkse realiteit. Met alle gevolgen van dien: clandestien, onder de radar, buiten beeld blijft het de boel verstieren en roet in het eten gooien, blijft het om aandacht schreeuwen. Dit nieuwe boek richt dan ook niet voor niets de aandacht op een gezonde relatie met onszelf, op de ontwikkeling van een gezonde zelfliefde, zonder welke iedere spirituele ontwikkeling gebaseerd is op drijfzand. 

Een tweede kwaliteit die ik expliciet zou willen noemen is de aandacht voor het lichaam. Ook op dit vlak biedt ‘Gezonde Zelfliefde’ een broodnodige aanvulling op het gangbare beeld van psychologische ontwikkeling en spirituele groei als een primair mentaal gebeuren. De mens is meer dan zijn bovenste decimeter. En geestelijke ontwikkeling dient zich uiteindelijk te manifesteren tot in iedere cel van het lichaam. Lichaamswerk kan een ongewoon krachtige bijdrage leveren aan het verankeren van inzichten, opdat deze niet alleen gegrepen, maar ook geleefd kunnen worden in wisselende omstandigheden. 

M.a.w., Hans, heel hartelijk dank voor dit inspirerende boek en voor je jarenlange toewijding aan de ontwikkeling van Zijnsoriëntatie. Dank voor de indrukwekkende manier waarop je er steeds weer in slaagt met woorden dat ter sprake te brengen wat zich zo moeilijk in woorden laat vangen. Dank voor je vertrouwen in de uitgeverij als draaggolf voor je werk.” 


Bestel het boek!

Wil je het boek ontvangen? Bestel dan nu alvast je exemplaar via Stichting Zijnsoriëntatie. Daarmee ondersteun je bovendien het werk van de stichting (www.stichtingzijnsorientatie.nl)

Auteur: Hans Knibbe
ISBN: 9789056703844
Uitgeverij: Asoka
Aantal pagina’s: 204
Uitgave: Hardcover
Prijs: € 22,95

Boek bestellen

Scroll naar boven