In gesprek met Levenskunstenaars

In gesprek met
Niko Tydeman

Nico Tydeman is Zenleraar en auteur van onder meer ‘Geen meester, geen leerling – gesprekken over het hart van meditatie’

Veel filosofen, mystici en kunstenaars pleiten ervoor om zodanig te leven dat het leven zelf een Levenskunst wordt. Zij vertolken in hun werk een wijze van Zijn die voorbij de conventies van onze huidige tijd en de waan van alledag gaat. Graag bieden we hen de gelegenheid om hun werk en visie te verwoorden. De interviewer en gespreksleider is Iene van Oijen, staflid aan de school voor Zijnsoriëntatie.
Het Levenskunstgesprek is een initiatief van Stichting Zijnsoriëntatie en de school voor Zijnsoriëntatie.

Programma

  • 1e deel: Iene van Oijen in dialoog met Niko Tydeman over zijn visie en het boek ‘Geen meester, geen leerling – gesprekken over het hart van meditatie’.
  • korte pauze
  •  2e deel: Niko Tydeman beantwoordt vragen van deelnemers. Wij raden deelnemers aan van tevoren het boek ‘Geen meester, geen leerling’ te lezen.

Voor wie

Het programma staat open voor alle geïnteresseerden, dus zowel studenten en oud-studenten als mensen die geen of weinig ervaring hebben met Zijnsoriëntatie.

Over het boek: ‘Geen meester, geen leerling’

In de nadagen van meditatiecentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam nodigde Maarten Houtman, zenleraar en nestor van de Nederlandse zenbeweging, zijn collega Nico Tydeman uit om gesprekken te voeren over hun beider passie: de zenmeditatie. Ondanks de verschillen werkten ze vanuit dezelfde inspiratie, en bovendien waren ze oude vrienden. Uiteindelijk werden in totaal twintig gesprekken gevoerd, die zich uitstrekten over de periode maart 1989 tot mei 1995. De werktitel van dit boek was ‘Lekepraat’. Al lezend merk je dat deze ‘lekepraat’ in zijn veelomvattende beweging niet alleen heel verhelderend is, maar raakt aan de essentie van ons bestaan.

Niko Tydeman

Zenleraar Niko Tydeman, Sensei, studeerde theologie in Nijmegen en startte zijn eerste zenonderricht bij Karlfried Dürckheim in 1971. Hij volgde zijn zentraining bij Baker Roshi te San Fransico en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1984 is hij leerling van Genpo Roshi (Salt Lake City, VS) die hem in 2004 dharmatransmissie (toestemming tot lesgeven) gaf. Tydeman geeft zentrainingen aan vaste groepen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hij is auteur van diverse boeken.

Praktische gegevens

  • Datum: zondag 20 mei 2012
  • Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
  • Locatie: School voor Zijnsoriëntatie (benedenzaal)
  • Organisatie: School voor Zijnsoriëntatie i.s.m. Stichting Zijnsoriëntatie
  • Toegangsprijs: € 15,-
  • Aanmelden: via de school voor Zijnsoriëntatie
Scroll naar boven