Onderzoeksrapport ‘Laat Zijnsoriëntatie zich meten’

Gedurende enkele jaren leefde er een onderzoeksverlangen door Zijnsoriëntatie, een behoefte aan reflectie en effectonderzoek. We wilden inzicht krijgen in de werkzaamheid van de gebruikte methodieken en in het behalen van de doelen. Wint het leven van studenten aan kwaliteit? Voelen zij zich gelukkiger? Bovendien zou onderzoek het Zijnsgeoriënteerde aanbod transparanter en toegankelijker kunnen maken voor buitenstaanders.

Vanuit deze behoefte is jarenlang geïnvesteerd in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Zijnsoriëntatie. De onderzoekers Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars hebben dit onderzoek van begin tot eind vormgegeven en gerealiseerd. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Stichting Zijnsoriëntatie.

In mei 2012 zijn de eerste onderzoeksresultaten van het Effectonderzoek Zijnsoriëntatie gepresenteerd door Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars. De resultaten zijn bijzonder interessant en geven antwoord op de vragen:

  • Laat Zijnsoriëntatie zich meten?
  • Verandert de kwaliteit van leven bij studenten die het Zijnsgeoriënteerde pad lopen zich in positieve zin?
  • En, wat draagt daaraan bij en wat werkt belemmerend?

Lees hier meer over deze eerste resultaten.

Het complete onderzoeksrapport

In 2013 is de definitieve versie van het onderzoeksrapport vrijgegeven. De definitieve onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het document: ‘Laat Zijnsoriëntatie zich meten? De resultaten’. Deze rapportage is opgesteld door de onderzoekers Paula van Lammeren en Dorea Ketelaars.

Via onze website willen we als stichting dit rapport inzichtelijk maken voor alle geïnteresseerden.

Scroll naar boven