Aanvulling Handboek Zijnsoriëntatie

Deze maand zijn er drie aanvullingen op het Handboek Zijnsoriëntatie verschenen.

Het Handboek is in de loop der jaren verschillende keren bijgewerkt en aangepast. Nu zijn er drie losse hoofdstukken te downloaden:

 

Suppl.1: Trefwoordenregister (van toepassing op de 5e en 6e druk)
Suppl. 2: De ladder van optieken
Suppl. 3: Symbiose

Deze hoofdstukken zijn tot stand gekomen door medewerking van Anja van den Dam, Willem Sinke en Jacomien Wabeke, onder de verantwoordelijkheid van Hans Knibbe.

Je kunt deze supplementen voor € 5,- per stuk downloaden via de winkel van Stichting Zijnsoriëntatie. Door deze financiële bijdrage worden de ontwikkelingskosten van deze producties gefinancierd en kan de Stichting nieuwe publicaties uit blijven brengen.

Scroll naar boven